Hoppa till textinnehållet

Energikontor Norr AB

Projektet ska stötta och stärka mindre företag i deras energi- och hållbarhetsarbete med syfte att öka deras konkurrenskraft och stärka varumärket. Övriga finansiärer är Energimyndigheten, Region Norrbotten, Region Västerbotten och Längmanska företagarfonden.

Svenska Ekoturismföreningen

Ett projekt som ska stärka den affärsmässiga tillväxten inom hållbar naturturism för att möta den ökade efterfrågan hos nationella och internationella resenärer. Projektet ska även öka företagens omvärldskunskap och branschnätverk inom naturturism i Sverige.

Go Cloud

Förstudie som syftar till att starta Sveriges första virtuella inkubator, Go Cloud. Den nya inkubatorn ska komplettera inkubatorverksamheten Go Business i Piteå och Luleå, och ska kunna erbjuda stöd till entreprenörer där avstånden är stora.

Nära Mat (Länsstyrelsen i Norrbotten)

Projekt med målet att öka livsmedelsproduktionen i länet, främja sysselsättning och tillväxten samt öka kunskapen om hållbar produktion hos länets innevånare. Även länets kommuner ska ha god kännedom om hur matvalen bidrar till hållbarhet genom t ex arbetet med den lokala livsmedelsstrategin.

Mer Nära Mat (Lantbrukarnas ekonomi ab)

Syftet med projektet är att utveckla nya produkter, metoder, processer eller tekniker inom livsmedelsbranschen i länet för att öka samarbetet mellan matproducenter och turismföretag respektive restauranger.

Spiranpriset

Tillsammans med Piteå Science Park instiftade vi 2017 ”Spiranpriset” som årligen ska delas ut för prestationer inom hållbarhetsområdet med inriktning mot minskad miljö- och klimatpåverkan, samt samhällsinsatser ur ett socialt- och ekonomiskt perspektiv.

Biobase

Vi medfinansierar årligen denna internationella konferens anordnad av Piteå Science Park inom området cirkulär och biobaserad ekonomi. Det huvudsakliga syftet med konferensen är att öka förmågan bland nyckelaktörer i olika sektorer att hantera samhällsutmaningen klimatförändringar genom innovativa, kunskapsbaserade lösningar. Målet är att konferensen ska etablera sig som en naturlig mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte på internationell nivå.

RISE SICOMP

Syftet är att skapa en test- och demonstrationsmiljö för högvolymstillverkning av lättviktsprodukter för i första hand fordonsindustrin. Test- och demomiljön byggs upp i kompositbyn i Piteå som ska klara av att i full skala verifiera snabba tillverkningsprocesser som sänker produktionskostnaden av aktuella delar. Dessa lättviktsprodukter tillverkade i hybrida strukturer och renodlade kompositer kommer att vara viktiga för att bilindustrin ska klara av kommande utsläppskrav.

RFSL Piteå älvdal

Pite älv Pride 2018 med temat kunskap och inkludering. Synliggöra HBTQ-frågor i Pite älvdal genom en föreläsningsturné längs älvdalen; Arjeplog, Arvidsjaur, Älvsbyn och Piteå.

 

Turnén är årligt återkommande och förstås öppen för alla då RFSL vill arbeta för en inkluderande älvdal.

regnbågsflaggan