EN RIKTIG SPARBANK är synonym med begreppet ”cirkulär ekonomi”. Vi finansierar banken i regionen med insättningar som ofta får lite bättre ränta än konkurrerande alternativ. Dessa insättningsmedel använder vi för att finansiera människors boenden och företagens investeringar i samma region. Banken bär affärsrisker i denna process, får betalt för det och använder vinsterna för att kunna medverka till ytterligare investeringar. Vi avsätter också en del av vinsten till allmännyttiga ändamål i samma region. Detta är vad Sparbanksidéen handlar om och det är grunden för ett hållbart cirkulärt ekonomiskt system.

Samhällsomvandlingen en utmaning
Vi har nu lagt 2018 bakom oss och kan glädjas på många sätt över vad vi ser. Den ekonomiska utvecklingen har varit god även om det finns vissa orosmoln i horisonten. Det finns också speciella utmaningar i vår region. Bland annat tänker jag på den samhällsomvandling som sker i den nordliga delen av Norrbotten där Kiruna stad och Gällivare är under kraftig förändring. Ett helt nytt centrum har nu påbörjats i Kiruna. För Sparbanken Nords del är det viktigt att vi bidrar och går före i vissa frågor. Därför tecknade vi som första externa hyresgäst ett långsiktigt kontrakt på ett nytt kontor i nya centrum. Hållbarhet är ett centralt begrepp när samhället förändras i den grad det sker uppe i Malmfälten. Historia och kultur sammanflätas i sociala mötesplatser och miljöfrågorna vid all nybyggnation skapar nya möjligheter. De finansiella utmaningarna blir också centrala och kräver god riskhantering och långsiktiga åtaganden för att uppnå en bra utveckling. Här spelar vi som regional bank en stor roll kombinerat med vårt samhällsengagemang genom ”Framtidsbanken”.

Global impact - en satsning på företag som kan påverka
Styrning av kapitalet i världen har stor betydelse i hållbarhets-frågorna. Som en liten regional bank är det inte alltid lätt att förhålla sig till det. Vi kan dock peka på betydelsen av hur kunderna allokerar sitt sparkapital. Ofta har fonderna varit formade på så sätt att de deklarerar vad de inte investerar i, exempelvis vapenindustri eller miljöförstörande verksamhet. Under 2018 lanserades, via vår samarbetspartner Swedbank, en ny fond som tar perspektivet ur ett annat perspektiv: Vilka bolag i världen kan ha en stor betydelse för att stödja och påverka FN´s 17 globala hållbarhetsmål? Istället för att undvika det som är direkt dåligt så läggs fokus på det som är riktigt bra. Personligen gillar jag synsättet väldigt mycket. Vår styrelse tog också beslut att banken själv skulle placera kapital i denna fond trots att vi normalt sett inte placerar bankens kapital i aktiefonder.

Kundmiljonen - ett socialt hållbarhetsprojekt
I vårt sociala hållbarhetsarbete har vi också tagit nya grepp under året. Den s.k ”Kundmiljonen” lanserades där vi aktivt engagerar lokala kunder i att påverka vilka viktiga allmännyttiga insatser som behöver stödjas i det lokala samhället. Kunderna har gett förslag och bland förslagen har vi valt ut 40 stycken som fått medverka vid utdelning till dessa allmännyttiga ändamål.

Jag hoppas ni finner denna fristående hållbarhetsrapport läsvärd. Den ger en bild över hur Sparbanken Nord konkret och framåt-syftande arbetar med hållbarhet. Vi står starka som regionens egen bank. Vi skall fortsätta göra vårt bästa för att skapa hållbara värden och även ta nya initiativ i framtiden.

Piteå i februari 2019


Gunnar Eikeland
VD, Sparbanken Nord