Vilken miljöpåverkan har en bank?

Alla företag påverkar miljön - både direkt och indirekt. Vår verksamhet kräver exempelvis transporter och vi förbrukar både energi och andra resurser. Den största möjligheten att påverka har vi indirekt, genom att uppmuntra våra kunder att nyttja Sparbanken Nord och våra tjänster på ett miljöklokt sätt.

 

Vad kan våra kunder göra?

Med några enkla medel hjälper du till att minska förbrukningen av jordens resurser: 

 • Använda telefonbanken, internetbanken och appen
 • Använd mobila tjänster som mobilt BankID och Swish
 • Avstå från kontoutdrag via post
 • Betala med bankkortet när du handlar
 • Ansluta autogiro och e-faktura till sina räkningar


Vad gör vi mer för att arbeta hållbart 2018?

 • Vi använder grön el i vår verksamhet
 • Vi klimatkompenserar och köper utsläppsrätter som motsvarar utsläppen för bankens egna bilar
 • Vi minskar vårt resande genom att ha en del av våra möten på distans
 • Via låneavtal med Nordiska Investeringsbanken (NIB) fortsätter vi att bevilja lån till miljöförbättrande samt produktivitetshöjande åtgärder
 • Vi deltar i ett pilotprojekt som ska skapa ett norrbottniskt affärsnätverk för företag med hållbarhet som utgångspunkt i sin affärsutveckling
 • Vi sponsrar Gröna gårdar som gör det möjligt att utveckla sin verksamhet till en mer hållbar
 • Vi har instiftat ett pris för hållbarhetsarbete, Spiran, tillsammans med Science Park Piteå