Hoppa till textinnehållet

Jan Jonsson

Född 1955.

Styrelseledamot sedan 2011 och styrelsens ordförande sedan 2016.

Bor i Piteå.

Jan Jonsson

Utbildning

 • Löpande kompetensutveckling/utbildning under åren inom ekonomi, juridik, marknad, psykologi, miljö, teknik m m
 • Teknologie Doktor vid LTU, 1996-02
 • Företagsekonomi via Uppsala universitet, 1989
 • Civilingenjör VoV vid LTU, 1981-12
 • Naturvetenskaplig linje på gymnasiet, 1974-06
   

Uppdrag i Sparbanken Nord

 • Ledamot invald – 2011-04
 • Styrelsens ordförande, 2016-04
 • Vice ordförande, 2014-04 – 2016-04
 • Ledamot i Risk- och revisionsutskott, 2014-05 – 2015-05
 • Ordförande i Risk- och revisionsutskott, 2015-05 – 2016-05
 • Ordförande i Risk- och regelefterlevnadsutskott, 2016-05
 • Ordförande i Revisionsutskott, 2016-05
   

Bankspecifik erfarenhet

 • Bankstyrelse: Sedan 2011
   

Andra nuvarande väsentliga uppdrag

Icke verkställande uppdrag

 • Styrelseordförande IVAB samt dotterbolagen Nordtool och Niab, 2019-04 -
 • Styrelseordförande IVAB Fastigheter 2020-10 -
 • Styrelseordförande, MedMike, 2018-01 -
 • Styrelseordförande, Icemakers AB 2010-11 -
 • Styrelseordförande, Icemakers Facilities AB 2010-11 -
 • Styrelseordförande, Icemakers Test AB 2010-11 -
 • Styrelseordförande, Sustainalube AB 2021-10 -

Uppdrag i organisation som bedriver icke huvudsakligen kommersiell verksamhet

 • Styrelseledamot, Styrelseakademien Norr , 2017-04


Arbetslivserfarenhet

Tidigare erfarenheter

 • VD, Piteå Kommunföretag AB , 2012-07 - 2021-09
 • VD, Piteå Näringsfastigheter AB (PnF), 2008-08 - 2016-06
 • VD, Piteå Hamn AB, 2004-02 - 2007-06
 • VD, AssiDomän Nord Trä AB, 1996-03 - 2003-08
 • Avdelningschef, Anläggning Nord, Vägverket Produktion, 2007-04 - 2008-08
 • Teknisk chef, Piteå kommun, 2003-09 - 2007-03
 • Projektstyrning vid NCC GmbH, Düsseldorf, 1990-07 - 1991-09
 • Arbetschef, NCC, Umeå , 1987-08 - 1990-06
 • Platschef, ABV, Östersund, 1986-09 - 1987-07
 • Project Manager, RMC, Khamis, Saudi Arabien, 1985-04 - 1986-05
 • Platschef m m, ABV, Östersund, 1982-01 - 1985-04
 • Styrelseledamot, Norrgasol AB 2008-2019
 • Styrelseordförande, Högkammen hotell AB 2010-12 - 2012-08
 • Styrelseledamot, Norra Skogsägarna, 2009-02 - 2015-04
 • Styrelseordförande, Norrfab i Piteå AB, 2008-09 - 2016-06
 • Styrelseordförande, Hedfastigheter i Piteå AB, 2008-09 - 2016-06
 • Styrelseordförande, Nevatko AB , 2009-12 - 2016-06
 • Prokurist, KB Stadsvapnet , 2008-08 - 2012-01
 • Styrelseledamot, Dina Försäkringar Nord, 2008-06 - 2012-03
 • Styrelseledamot, LTU Business AB, 2006-09 - 2007-06
 • Styrelseordförande, Bottenvikens Stuveri AB, 2002-05 - 2004-05
 • Ledamot, Skogindustriernas Forskningskommitté, 2000-11 - 2003-12
 • Styrelseordförande, AssiDomän Wood Supply North, 2001-01 - 2001-09
 • Styrelseledamot, SkeWood, 2000-01 - 2003-10
 • Styrelseordförande, Seskarö Framtid AB, 2002-01 - 2003-03
 • Styrelseledamot, IUC Norrbotten AB, 2000-02 - 2001-08
 • Adjungerad professor vid LTU, Inst för Samhällsbyggnad, Avd Produktionsledning, 2004-08 - 2009-12
 • Teknisk chef, AssiDomän Timber, 2002-05 - 2004-01
 • Industridoktorand, NCC/Luleå Tekn Universitet , 1991-10 - 1996-02