Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Stabilt resultat 2015 för Sparbanken Nord

2015 var ett år med oroligheter på många håll ute i världen. Med beaktande av våra omvärldsfaktorer är det därför tillfredsställande att uppvisa ett årsresultat som ligger i nivå med 2014. Sparbanken Nord ökade affärsvolymen under året och redovisar ett resultat på 209 mkr före bokslutsdispositioner och skatt.

Sparbanken Nord – Framtidsbanken har som uppgift att låta bankens vinster arbeta för regionens bästa. Ibland genom att vara en samtalspartner, ofta genom viktiga investeringar. Under 2015 avsatte banken 18 miljoner kronor till Framtidsbanken för regional utveckling.


Ekonomiska sammandrag 2015

  • Bankens rörelseresultat för januari – december uppgick till 209 mkr
  • Affärsvolymen var 43 mkr per den 31/12 2015
  • Inlåningen ökade med 8,0 %
  • Utlåningen ökade med 6,9 %

Läs hela årsredovisningen här

Hemliga gäster på årsmötet

Sparbanken Nord bjöd in till årsmöte onsdag 29 april i Acusticum, Piteå. Till mötet kom huvudmän från regionen samt kontorschefer och avdelningschefer på banken. Dessutom bjöds några hemliga gäster in.

Läs mer om årsmötet

Stäng Skriv ut