Hoppa till textinnehållet

Vi rekommenderar att du betalar i landets lokala valuta

Ibland får du välja om du vill betala med ditt kort i svenska kronor (SEK) eller i landets lokala valuta. Vår rekommendation är att du väljer att betala i landets valuta, eftersom det i regel blir billigare för dig.

När du betalar med ditt kort eller tar ut pengar i automat utomlands kan du redan vid köptillfället få valutakursen bestämd. Du får ett kvitto med beloppet i svenska kronor (SEK). Denna tjänst uppfattas som positiv av många, eftersom det ger en bra överblick av vad varorna kostar. Du behöver inte heller själv räkna ut vad beloppet blir i svenska kronor. Tjänsten är dock inte så förmånlig som den vid första anblicken kan verka. Företaget har nämligen fria händer att själva sätta valutakursen. Följden blir att kursen ofta blir avsevärt högre än om du skulle ha valt att betala i landets egen valuta. De butiker som tillhandahåller tjänsten är skyldiga att informera om den och ska inte kunna neka dig att betala i lokal valuta. Möjligheten att välja valuta ska även finnas vid uttag i automat.

Ett extra kort ger extra trygghet

Det finns aldrig garantier för att allt ska funka överallt och när som helst. Vi rekommenderar att du alltid tar med fler än ett kort som back-up. 


Fördelen med ett Sparbanken Nord, Betal- och kreditkort Mastercard är bland annat att du kan få alla semester- eller reseutlägg specificerade på en räkning. Med betal- och kreditkort Mastercard får du dessutom tillgång till en räntefri kredit på upp till 50 dagar. Det kan vara bra vid exempelvis oväntade utgifter.

Läs mer om betal- och kreditkort Mastercard

Krånglar ditt kort på resa eller behöver du spärra kortet?

Behöver du spärra ditt kort?

Kortservice utland hjälper dig att spärra kortet om du förlorar det utomlands. Om du har problem att använda ditt kort får du hjälp att utreda problemet och får tips och råd. Du kan även få hjälp med nödkontanter eller få ett ersättningskort skickat med kurir. Kortservice utland är alltid öppet.

 

Vid behov av att spärra ditt kort på hemmaplan så ringer du Spärrservice.

Betal- och Kreditkort

Sparbanken Nord- och Entrékortet har en särskild Spärrservice som du kontaktar om du behöver spärra ditt kort.

 

Vid övriga frågor om kortet kontaktar du banken.

 

Entrékortskunderna har även sin egen Kundtjänst som hjälper till med de tjänster som ingår i kortkonceptet, conciergeservice, nödkontanter/biljetter och meddelandeservice

Tips