Hoppa till textinnehållet

Fidelity Worldwide Investments

Fidelity Worldwide Investments grundades 1969 och de använder både interna analyser och andra informationskällor för att skapa en uppfattning om varje investeringsmöjlighet.

Mer om fondbolaget

Fonder i Fondguiden

Fidelity ASEAN

 • Fonden ingår i kategorin; Aktiefonder - Asien – ASEAN
 • PRI
 • Hållbarhetsmetod: Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden på grund av fondens investeringsinriktning i aktiemarknaderna i Singapore, Malaysia, Thailand, Filipinerna och Indonesien i kombination med Fidelitys utpräglade bolagsurvalsprocess. Genom ett "inhouse" analysteam får förvaltaren tillgång till värdefull information och de har bevisat att fonden kan ta vara på de långsiktiga tillväxtmöjligheterna inom regionen ASEAN.

Fidelity ASEAN på Fondtorget

Fidelity European High Yield

 • Fonden ingår i kategorin; Räntefonder - EURO – Ränte - euro obligationer, högrisk
 • PRI
 • Hållbarhetsmetod: Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i det guidade utbudet på grund av förvaltarens förmåga att investera på den europeiska högt avkastande företagsobligationsmarknaden. Utmärkande är att det är en väldiversifierad defensiv portfölj med fokus på marknadsrisker. Fondens resultat är konkurrensmässigt jämfört med motsvarande fonder inom samma kategori

Fidelity European High Yield på Fondtorget

Fidelity Global Strategic Bond Fund

 • Fonden ingår i kategorin; Räntefonder - Övriga – Ränte - övriga obligationer
 • PRI
 • Hållbarhetsmetod: Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden ingår i Fondguiden på grund av sin flexibla hantering av investeringsuniversum inom globala räntebärande värdepapper. Fonden kan investera i globala obligationer, högt avkastande företagsobligationer och tillväxtmarknadsobligationer. Förvaltaren applicerar en egenutvecklad taktisk allokeringsmetod för att finna investeringar som har bäst förutsättningar att uppnå målsättningen om en absolut avkastning under rådande marknadsklimat.

Fidelity Global Strategic Bond Fund på Fondtorget

Fidelity Emerging Markets

 • Fonden ingår kategorin; Räntefonder - Övriga – Ränte - övriga obligationer
 • Hållbarhetsmetod: Välja bort, Påverka

Därför väljer vi fonden

Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som främst investerar i stats-och företagsobligationer på olika tillväxtmarknader globalt. Utvärdering och hantering av olika risker är centralt i förvaltningen, något som är viktigt inte minst givet den högre risk som per definition är förknippat med tillväxtmarknader. Fidelity har ett stort förvaltar- och analysteam som arbetar med tillväxtmarknader och de använder såväl kvantitativ som fundamental analys i utvärdering och val av stater och företag (obligationer) till portföljen.

Fidelity Emerging Mkt Dbt A-Acc-SEK Hdg på Fondtorget