Hoppa till textinnehållet

Nu kan du ansöka om Likviditetslån

Kollegor diskuterar något på kontoret

Att det är oroliga tider för företagare har nog ingen missat, och de ekonomiska effekterna av Covid-19 har slagit hårt mot många. Regeringen har därför infört en lånegaranti som ska hjälpa bankerna att stötta de företag som har fått ekonomiska bekymmer på grund av krisen. Våra företagskunder kan nu ansöka om ett likviditetslån med statlig lånegaranti.

Vad innebär statlig lånegaranti?

Lånegarantin innebär att staten garanterar 70 procent av de nya lån som bankerna beviljar till företag. Lånegarantin administreras av Riksgälden, men det är bankerna som i sin tur förmedlar lånet till företagen. Våra företagskunder kan nu ansöka om ett likviditetslån med statlig lånegaranti.

Vad är ett Likviditetslån?

Likviditetslån är vårt erbjudande för företag som vill ansöka om statlig lånegaranti. Syftet med likviditetslånet är att ge företag möjlighet att överbrygga kortsiktiga ekonomiska svårigheter. De som kan ansöka om lånet är företag som på grund av Covid-19 situationen har hamnat i ekonomiska problem. 

  • Lånet har en individuell ränta som sätts utifrån dina ekonomiska förutsättningar
  • Löptiden är upp till 36 månader
  • Lånet är amorteringsfritt första 12 månaderna.
  • Det går att skjuta upp ränteinbetalningar i 12 månader. Då betalar du den uppskjutna räntan i månad 12.