Stockholmsbörsen bjöd på en stark inledning av 2020 och aktiemarknader som till en början stod emot nyheter om coronaviruset, nådde rekordnivåer gång på gång. De senaste veckorna har dock en oro ersatt den tidigare optimismen med tydligt fallande aktiemarknader och långa marknadsräntor som följd. Den fortsatta spridningen av coronaviruset kommer att påverka de finansiella marknadernas fortsatta utveckling.

Rörelserna har varit exceptionellt stora på vilket kan ses som en återspegling av det osäkra läget. För svensk del har börsfallet varit det snabbaste någonsin. Svårigheten att förutse den fortsatta spridningen av coronaviruset och dess påverkan på den globala ekonomin resulterar sammantaget i en fortsatt stor osäkerhet.

Virusets långsiktiga påverkan på börsen är svår att överblicka men vid tidigare virusutbrott t ex SARS och svininfluensan har börsen återhämtat sig inom ett par månader.

Vi har förståelse för att det kan finnas oro och på grund av det frågor kring utvecklingen och ditt sparande. Vår personal finns tillgängliga för att svara på frågor.

Ta gärna kontakt med din rådgivare eller ring oss på 0771-23 00 23 om du känner dig orolig och vill diskutera dina placeringar.