Vad gäller vid sjukdom?
Våra sjukförsäkringar, där ersättning betalas ut vid arbetsoförmåga, gäller enligt villkoren när den försäkrade har varit sjukskriven under en period som är längre än karenstiden. Till exempel sjukförsäkring inom Swedbank Pensionsplan, Trygga sjukförsäkring kort och lång samt Trygga sjukkapitalförsäkring.
Sjukvårdsförsäkringar, som erbjuder viss privatvård, gäller inte för akuta sjukdomsfall eller för långvarig vård- och omsorgsbehandling. Vid frågor om Corona, ring 1177 Vårdguiden. Vi hänvisar också till Folkhälsomyndigheten för allmänna uppdateringar kring viruset folkhalsomyndigheten.se.

Vad gäller vid uppsägning/anställning upphör?
Trygga arbetslöshetsförsäkring gäller vid ofrivillig arbetslöshet efter kvalificeringstid på 180 dagar, vilket är den tid som måste ha passerat från försäkringens ikraftträdande innan arbetslösheten inträder. Om arbetslösheten inträder under kvalificeringstiden spelar inte omständigheterna vid tecknandet någon roll, försäkringen kommer då inte att utbetala någon ersättning. Om kvalificeringstiden däremot har löpt ut innan arbetslösheten inträder är det viktigt att den försäkrade inte haft kännedom om att risken före arbetslöshet förelåg.

Vad gäller vid temporär permittering?
En del företag har beslutat om temporära permitteringar av anställda på grund av rådande situation kring Coronaviruset (COVID-19). Det innebär att företagen har valt att inte tillhandahålla de anställda några arbetsuppgifter under en period, men deras anställning upphör inte. Dessa permitteringar ger därför ej rätt till ersättning från Trygga arbetslöshetsförsäkring eftersom anställningen inte har upphört.

Vad gäller vid dödsfall?
Våra livförsäkringar, som betalar ut ett försäkringsbelopp vid dödsfall, gäller även vid dödsfall som är orsakade av Coronaviruset. Detta gäller till exempel Trygga livförsäkring, Låneskydd, Tjänstegruppliv (TGL) och efterlevandeskydd i våra pensions- och kapitalförsäkringar.

Anmäl skada