VD informerar om aktuellt läge banken

Coronaviruset förändrar hela tiden läget och i den situation vi befinner oss i nu möter vi många som på olika sätt påverkas. Som sparbank har vi ett samhällsansvar och vi jobbar ständigt för att stötta våra kunder, i såväl med som motgång. I tider som dessa är det extra viktigt att finnas tillgängliga och stötta upp när kunder drabbas finansiellt och efterfrågar vår hjälp.

 

Görs några omprioriteringar på kontoren?
I dagsläget görs inga större förändringar men vi ser dagligen över rådande situation och har en plan för hur vi bemannar oss på bästa sätt om läget förvärras. Vi märker dock att allt färre kunder besöker våra kontor och att trycket på vår telefonbank som en följd av det ökar. Än så länge har vi förhållandevis lite köer på telefon men vi tar höjd för att flytta resurser från kontor till telefonbank om vi ser att behov uppstår.

 

Märker ni av att kunders agerade förändrats?
Vi märker tydligt att alla tar sitt ansvar för att undvika att smitta varandra. Det är bra och högst nödvändigt. Detta resulterar såklart i att kunderna i mindre utsträckning besöker oss fysiskt.  Behovet av hjälp från oss kvarstår dock så vi ser till att vara tillgängliga digitalt och erbjuder även telefonmöten i större utsträckning.

 

Alternativa vägar till banken
Våra digitala kanaler blir otroligt viktiga i tider som dessa. Via internetbanken, app och telefonbank kan man utföra de flesta ärenden utan att besöka kontoren. Kontoren håller vi öppna som vanligt men med omtanke för riskgrupper ber vi kunder som:

  • känner sig sjuka med förkylningssymtom
  • har varit i kontakt med någon som är smittad
  • har varit i någon av riskområdena de senaste 14 dagarna

undvika att besöka våra kontor och istället använda app, internetbank och telefonbank.

 

Äldre och icke-digitala. Vad har de för möjlighet till hjälp och rådgivning?
Vår telefonbank sitter inne med mycket kunskap och information så jag rekommenderar ett samtal till dem. Telefonbanken nås på 0771-23 00 23.

 

Vad händer på världens börser?
Läs vad vår Private Banking-avdelning har att säga om läget på börsen.

 

FI´s rekommendationer om att underlätta för företag och privatkunder, hur förhåller vi oss till det?
Vi märker att den extrema situation vi just befinner oss i påverkar många företag och privatpersoner. Vi har en viktig roll i samhället och för oss är det en självklarhet att försöka hjälpa våra privatkunder och företagskunder som drabbats finansiellt. Vi ser till att hitta lösningar som kan bidra till att underlätta för våra kunder och följer de riktlinjer som upprättas. Privatkunder som påverkas ekonomiskt av Corona, exempelvis genom permittering från arbete kan ansöka om amorteringsbefrielse för bolån och övriga lån.  Företagskunder som märker av effekter på sin verksamhet ombeds att kontakta banken och sin kontaktperson för rådgivning. Ansökan om amorteringsbefrielse kan vara en möjlig åtgärd som underlättar den ekonomiska situationen.

Läs mer om amorteringslättnader kopplade till corona här.

 

Några tips till privat- och företagskunder som känner oro?
Hör av er till oss i tid så vi kan stötta och ge råd. Sannolikheten att hitta en långsiktig lösning är större om vi involveras så snabbt som möjligt.

 

Vad händer med boräntorna?
Här har vi samlat information som rör vår syn på boräntor.

 

Hur gör ni med större kundträffar och andra evenemang?
Vi har valt att skjuta på alla inplanerade kundträffar men hoppas kunna genomföra dem när läget förändras.

 

Hur tillhandahåller banken information som kan röra bankkunder?
Vi har samlat information om vad som gäller och kommer löpande att uppdatera våra kunder om läget och om hur man som bankkund påverka:

Så påverkas du som bankkund av coronaviruset.