Extra stödåtgärder - Lokala stöd- och hjälporganisationer

Sparbanken Nord avsätter 500 000 kr som lokala stöd- och hjälporganisationer kan söka medel ifrån till sina insatser. Ansökan görs enligt ordinarie förfarande och bedöms utifrån:

  • Art av stödinsats med fokus på att bidra till en välkomnande plats, integration och gemenskap för nya medborgare.
  • Antal individer som beräknas nås av insatsen.
  • Egen insats.
  • Möjlighet till återrapportering.
  • Tidigare erfarenheter från organisationens genomförande i samband med medfinansiering från Sparbanken Nord.
  • Max belopp är 50 000 kronor per förening.
  • Märk ansökan med "Särskilda stödåtgärder flyktingmottagande."