Kapitalunderlaget på ett investeringssparkonto uppgår till 100 000 kronor år 2019. Eftersom statslåneräntan den 30 november 2018 var 0,51 procent beräknas schablonbeloppet som 1,51 procent* av kapitalunderlaget =1 510 kronor. Med 30 procent skatt på kapitalinkomst blir skatten för innehavet på investeringssparkontot 453 kronor för 2019.

* Statlåneränta 0,51 % + tillägg 1 procentenhet = 1,51 %