APRIL

 • UNGiKÖR, 40 000 kr
  Projektet "Voices 4 Health" del 2 under våren och sommaren 2019. Projektets syfte är att genomlysa och exponera olika aspekter av ungdomars hälsa ut ett globalt perspektiv, med bakgrunden och tesen att musik och sång är en av de mest kraftfulla kommunikationsverktygen som människan har.
 • HDCS Distrikt K Norrbotten, 10 000 kr
  Orange Day Charityride MC (25/5 2019 med start i Piteå) är en motorcykelkortege för välgörenhet till förmån för arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Anmälningsavgift samt allt övrigt överskott går oavkortat till organisationen UN Woman och dess arbete.
 • Ingenjörer utan gränser, 105 000 kr, fördelat över 3 år (avtal t. 2021-12-31)
  Luleågruppen skapar en aktiv samhällsresurs med sina olika hjälpprojekt som också lockar ungdomar och stimulerar till val av tekniska inriktningar på sin utbildning, vilket gagnar LTU och regionen.
 • Studio Acusticum, 20 000 kr
  Uppdatering av skrifterna om utveckingen av Musikhögskolan i Piteå och Studio Acusticum inför kommande 400-årsjubiléet.

MARS

 • Nolia ledarskapsdagar, 200 000 kr fördelat över 2 år (avtal t.o.m. 2020-12-31)
  En av Norrlands största och viktigaste konferens när det gäller ledarskap. Nolia ledarskapsdagar är ett samabete mellan näringsliv, kommuner och landsting med målsättning att utveckla regionen.
 • Exciled dance crew, 40 000 kr
  Medfinansiering till "Årets största danshelg" i Luleå med SM i Breaking 2019, workshops, föreställningar och koreografitävling.
 • Singing People Together, 30 000 kr
  En internationell körfestival i Norrbotten, oktober 2019. För norrbottniska ungdomar, nyalnlända, körer och allmänheten. Aktiviteterna genomförs i Boden, Luleå, Övertorneå, Jokkmokk, Arvidsjaur och Kiruna.

FEBRUARI

 • Teknikens Hus, 200 000 kr.
  Teknikens Hus har funnits i 30 år och står inför ett stort och viktigt omtag med behov av nya lokaler, ev flytt mer centralt och förnyelse av hela verksamheten. Man vill fokusera mer på Norrbottens näringar Rymden, Skogen och Gruvindustrin bland annat. Teknikens Hus beviljas medel till förstudie till projektet.

JANUARI

 • Boden Handboll IF, 300 000 kr fördelat över 3 år (avtal t.o.m. 2021-12-31)
  Genom sina ledare och spelare ska föreningen skapa ett intresse för fysiska aktiviteter hos ungdomar med psykisk ohälsa. Ledare och spelare ska besöka akuta barn- och ungdomspsykiatriska avdelningen och genomföra anpassade fysiska aktiviteter samt bjuda in berörda familjer till hemmamatcher och träningskvällar. Beslutet gäller under förutsättning att Boden Handboll IF spelar i SHE. Projektet medfinansieras av Region Norrbotten och har ett allmännyttigt ändamål.