Hoppa till textinnehållet

Extra stöd till Idrott och Kultur

Vårt föreningsliv kopplat till idrott och de kulturarrangemang som genomförs i regionen skapar en attraktiv plats att bo och verka i. Det är något vi vill värna. Sparbanken Nord har därför avsatt extra pengar för utvecklingsstöd till föreningar och arrangörer inom idrott och kultur som dramatiskt drabbats av de konsekvenser coronaviruset har medfört

Gör din ansökan här!

Ansökt belopp

Verksamheten och budgetutfall

Bifogade handlingar

Markera de handlingar som bifogas

Bifogade handlingar skickas separat till

För att kunna behandla er ansökan kan banken komma att efterfråga ytterligare underlag.
Ansökan och samtliga underlag behandlas konfidentiellt. Ansökan om stöd till idrottsförening behandlas i slutet av april.

Ansökningar som gäller Jokkmokk skickas vidare och hanteras av de två stiftelserna där. Din ansökan gör du här, men svaret kommer från kontoret i Jokkmokk.

Kontaktuppgifter

Erika Mattsson, Ansvarig för Sparbanken Nord - Framtidsbanken