Hoppa till textinnehållet

Extra stöd till Idrott och Kultur

Vårt föreningsliv kopplat till idrott och de kulturarrangemang som genomförs i regionen skapar en attraktiv plats att bo och verka i. Det är något vi vill värna. Sparbanken Nord har därför avsatt extra pengar för utvecklingsstöd till föreningar och arrangörer inom idrott och kultur som dramatiskt drabbats av de konsekvenser coronaviruset har medfört

Kontaktuppgifter

Erika Mattsson, Ansvarig för Sparbanken Nord - Framtidsbanken