Hoppa till textinnehållet

Extra stöd till Näringsliv

Näringslivet och de små och medelstora företagen bidrar till tillväxt, viktiga arbetstillfällen i regionen och är med och skapar en mer attraktiv region att bo och verka i. Därför är det av stor vikt att genom främjarorganisationer hitta direkta insatser som stöd för företagens fortsatta verksamhet.

Kontaktuppgifter

Erika Mattsson, Ansvarig för Sparbanken Nord - Framtidsbanken