Hoppa till textinnehållet

Extra stöd till Näringsliv

Näringslivet och de små och medelstora företagen bidrar till tillväxt, viktiga arbetstillfällen i regionen och är med och skapar en mer attraktiv region att bo och verka i. Därför är det av stor vikt att genom främjarorganisationer hitta direkta insatser som stöd för företagens fortsatta verksamhet.

Ansökan - Näringslivsfrämjande insats

Kostnader

Intäkter

Ansökt belopp och projektet

Budget, finansiering och egen insats

Vill du bifoga handlingar separat? (obligatoriskt)

Bifogade handlingar skickas separat till erika.mattsson@sparbankennord.se

För att kunna behandla er ansökan kan banken komma att efterfråga ytterligare underlag.
Ansökan och samtliga underlag behandlas konfidentiellt.

Ansökningar som gäller Jokkmokk skickas vidare och hanteras av de två stiftelserna där. Din ansökan gör du här, men svaret kommer från kontoret i Jokkmokk.

Kontaktuppgifter

Erika Mattsson, Ansvarig för Sparbanken Nord - Framtidsbanken