Hoppa till textinnehållet

Elin nominerade Rädda Barnen

Med Kundmiljonen vill vi ge våra kunder - såsom Elin Berg - möjlighet att vara delaktiga och påverka vårt arbete med att göra gott vår region. Verksamheter som värnar och gör så mycket gott för barnen som Rädda Barnen i Piteå gör, är ett bra exempel på detta.
Nu är det din tur Elin!

Elins motivering

Jag tycker det är så viktigt att barn som är asylsökande, och har varit med om många svåra saker, har en plats att gå till. Där får de vara barn och leka, spela spel eller hålla på med pyssel. Verksamheten är för barn 3-6 år i en grupp och 7-12 år i en annan grupp. Även asylsökande vuxna får möjlighet att delta som volontärer tillsammans med de svenska. Alla barn kommer inte att få uppehållstillstånd, men man har förhoppningsvis gett dem goda minnen av Sverige.

Om Rädda Barnen

Rädda Barnen är en global barnrättsorganisation som funnits sedan 1919, som kämpar för barns rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet. Organisationen finns i över 120 länder, inklusive Sverige där de finns representerade på nästan alla orter. Rädda Barnen är politiskt och religiöst obundna och har FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, som grund i allt arbete. "Som barnrättskämpar tar vi ansvar för att fråga, se, prata med barn om det som är svårt. Genom att agera när vi ser brister och incidenter i vår och andras verksamheter bidrar vi till att fler barn får möjlighet att känna sig trygga där de är."

Engagemang för barnen som behöver oss som mest
Det finns många barn i Sverige som av olika anledningar lever i utsatta situationer. Det kan handla om utanförskap - ekonomiskt eller socialt, eller barn som nyligen anlänt till Sverige efter att ha flytt sitt hemland.

Du kan bli medlem i Rädda Barnen och vara med i aktiviteter i en lokalförening nära dig för att stötta och förbättra för barnen som behöver det. Som medlem kan du också engagera dig i verksamheten att driva lokalföreningen.Vill du inte bli medlem kan du ändå engagera dig som volontär i de aktiviteter för barn som lokalföreningarna anordnar.

Källa: www.raddabarnen.se

 

Stort GRATTIS till Elin och Rädda Barnen i Piteå!