Hoppa till textinnehållet

Elin nominerade Piteå Båtmuseum

Med Kundmiljonen vill vi ge våra kunder möjlighet att vara delaktiga och påverka vårt arbete med att göra våra orter och samhällen bra att bo, verka och leva i. Piteå Båtmuseum som bevarar ett viktigt kulturarv och samtidigt gör det tillgängligt för allmänheten, är ett bra exempel på detta.
Nu är det din tur Elin!

Elins motivering

Föreningen har byggt upp en fantastisk miljö på Västra Kajen där ett kulturarv inte bara bevaras och visas upp utan också förs vidare genom kursverksamheten i båtbyggarverkstaden. Från det att museet öppnade har det ständigt vuxit och utvecklats och de generösa öppettiderna sommartid ger staden ett unikt besöksmål som uppskattas enormt av både pitebor och långväga besökare. Jag är övertygad om att om föreningen fick del av Kundmiljonen skulle det bidra till att fler söännande projekt kunde sjösättas och skapa värden som varar längre.

 

Om Piteå Båtmuseum

1998 bildades föreningen Piteå Båtmuseum av några eldsjälar med målsättning att till eftervärlden kunna visa upp denna kulturskatt i form av gamla träbåtar, motorer och fiskeredskap samt dokumentera den kustkultur som under sekler vuxit fram i regionen.

Föreningen har i dagsläget ett hundratal medlemmar och håller kurser i traditionell båtbyggnad, reparation av gamla båtar och motorer samt berättarkvällar som berättar om den mångskiftande verksamhet som präglat vår kust från förr till nu.

Den ekonomiska basen utgörs i första hand av den årsavgift som medlemmarna betalar.

Vill du stötta Piteå Båtmuseum genom att bli medlem och samtidigt ta del av aktiviteter och verksamhet? Betala då kr 150,- till föreningens pg 138 45 37-5. (Källa: www.piteabatmuseum.se)

 

Stort GRATTIS till Elin och Piteå Båtmuseum!