Hoppa till textinnehållet

Henrik nominerade Byakult

Med Kundmiljonen vill vi ge våra kunder möjlighet att vara delaktiga och påverka vårt arbete med att göra våra orter och samhällen bra att bo, verka och leva i.
Kulturprojektet Byakult i Gällivare är ett lysande exempel på detta.

 

Nu är det din tur Henrik!

Henriks motivering

Denna fantastiska förening skapar så mycket glädje och gemenskap både för föreningens medlemmar men också för alla som får delta i deras evenemang. Föreningen månar om landsbygden och lyfter fram det bästa i alla. Föreningen arbetar också med ungdomar på ett sätt som är föredömligt och bygger broar mellan generationen och olika kulturer. För att föreningen lyckats skapa ett lite bättre klimat för kommunens medborgare tycker jag att dom med råge förtjänat detta bevis på uppskattning.

Om Byakult

Idén till Byakult kom från början från Eva-Lena Björkman, musiklärare på Kulturskolan, som ville föra ihop de många små klasserna i byarna runt om i Gällivare kommun.
- Jag ville visa barnen att det finns jättemånga barn på landsbygden, berättar hon.


På Byakult blandas barn från fem år upp till människor i 70-års ålder. Det är en samverkan mellan byarna där man använder sig av olika kulturella verktyg för att skapa intresse och nyfikenhet för kultur.

 

Projektet heter numera Byakult 2.0 och ger förutsättningar för gemenskap för skolelever, nyanlända och glesbygdsbor i alla åldrar. Kulturprojektet lyfter fram barn, unga och vuxna i Gällivare kommun. Genom att använda sig av estetiska uttryck får deltagarna utveckla sig som individer, stärka självkänslan och tillsammans skapa och visa på den kraft som kommunens landsbygd har.


Kolla in deras facebooksida här!

 

Ett stort GRATTIS till Henrik och Byakult!