Hoppa till textinnehållet

Ung Företagsamhet - Grundskola

En familj gåendes på väg från en båtutflykt i skärgården

UF finns förutom i gymnasieskolan även i grundskolan, då skolverket i läroplanen Lgr11 tagit med entreprenöriellt lärande som en viktig del i elevens utveckling. De läromedel och utbildningar som finns på grundskolan heter Vårt samhälle, Se möjligheterna och Min framtid och ekonomi.

Vårt samhälle

Vårt samhälle är ett läromedel som främst riktar sig till grundskolans tidiga åldrar, årskurs 1-5, men kan även användas för yngre och äldre åldrar. Eleverna får lära sig om hur ett samhälle är uppbyggt, vilken betydelse människor och arbetsliv har för samhället, hur lätt man själv kan vara med och bidra och vad demokrati är.

Se möjligheterna

Se möjligheterna är ett läromedel som främst riktiar sig till grundskolans senare del. Här får eleverna träna på sina entreprenöriella egenskaper.

Pitholmsskolan - ett bra exempel

På Pitholmsskolan i Piteå finns en klass som på ett exemplariskt sätt arbetat med UF:s grundskolematerial Vårt samhälle. Genom att integrera arbetet med materialet i vardagen har klassen lärt sig att ta ansvar och på vilket sätt de själva bidrar till samhället. Vi har spelat in två videos med klassen när de rappar om ekonomi och om Sparbanken Nord. Se och njut!

UF femteklassare