Bakgrund

Föreningar i vår region berättar om ökade kostnader för främst resor och inköp. Riksidrottsförbundet bekräftar bilden av idrottsrörelsen som fortfarande återhämtar sig från effekterna av pandemin, och nu drabbas av ökade kostnader i form av resor/transport, uppvärmning och inköp av material. Sparbanken Nords framtidsutskott har därför beslutat om att lansera Föreningsmiljonerna - ett extra stöd till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Syftet är att, så långt det går, minska föreningens behov av att höja medlemsavgifter, avgifter för cupdeltagande och liknande.

Villkor

Det extra stödet ges i form av en trappa, mellan 10 000 kronor upp till 200 000 kr. Fokus ligger på fritidsaktiviteter och föreningsliv för barn och unga samt parasport. Ansökningar hanteras löpande, och beslut om stöd kan tas så länge avsatta medel kvarstår.

Ansökans innehåll

För att göra en ansökan ska föreningen ange:

  • Föreningens verksamhet fördelat på antal inriktningar/idrotter samt antal grupper/lag.
  • Antal barn och unga verksamma i föreningen.
  • Redovisning av underlag för LOK-stöd där det är applicerbart (t.ex idrottsföreningar)
  • Bifoga årsredovisning för år 2021 samt information om föreningens eget kapital.
  • Bifoga budget eller på annat sätt redovisa kommande ökade kostnader, t.ex. resor, inköp eller elkostnader.