Hoppa till textinnehållet

Tack för din ansökan!

Första ansökningsperioden av Föreningsmiljonerna pågår till den 28 februari. Har din ansökan kommit in under denna tid kan du räkna med ett besked senast 31 mars. Därefter hanteras ansökningar löpande så länge avsatta medel kvarstår.

Har du frågor, kontakta Erika Mattsson på tel. 0771-23 13 41.