Skip to content

En KNUFF i rätt riktning!

Programmet består av ca 10 heldagsträffar och det är oerhört viktigt att du kan delta på alla träffar så att du kan tillgodogöra dig alla delar av programmet. Har du en arbetsgivare är det därför viktigt att du fått godkännande att frånvara från ditt arbete de dagar som träffarna är planerade. Programmet är mycket aktivt och praktiskt. Processen är strukturerad så att du får tid att fundera, reflektera, undersöka och diskutera nya insikter om dig själv och din framtid. Du skapar själv din handlingsplan och planerar din vidareutveckling med stöd av de ansvariga för programmet.

Personlig utveckling

Programmet består av ca 10 heldagsträffar och det är oerhört viktigt att du kan delta på alla träffar så att du kan tillgodogöra dig alla delar av programmet. Har du en arbetsgivare är det därför viktigt att du fått godkännande att frånvara från ditt arbete de dagar som träffarna är planerade. Programmet är mycket aktivt och praktiskt. Processen är strukturerad så att du får tid att fundera, reflektera, undersöka och diskutera nya insikter om dig själv och din framtid. Du skapar själv din handlingsplan och planerar din vidareutveckling med stöd av de ansvariga för programmet.

Mentorskap

Du möter en klok och erfaren person, som du själv väljer, för att diskutera aktuella frågor. Dessa frågor kan bestå i allt från branschfrågor till karriärplanering och strategier, men framförallt dina egna personliga utvecklingsområden. 


Ansvarig är Gun Wedin, Sparbanken Nord. 

Nätverksbyggande

Du kommer att få bygga upp ett nätverk, genom de övriga deltagarna, genom din mentor och genom Sparbanken Nords egna nätverk.