Skip to content

Annalill nominerade Pajala skidspårsförening

Med Kundmiljonen vill vi ge våra kunder möjlighet att vara delaktiga och påverka vårt arbete med att göra våra orter och samhällen bra att bo, verka och leva i. Skidspårsföreningen i Pajala som med ideella krafter skapar förutsätttning för fin skidåkning är ett bra exempel på detta.
Nu är det din till Annalill!

Annalills motivering

I vår norra del av landet är tillgången på snö god, men många föreningar kämpar med ekonomin för att kunna underhålla skidspår t.ex. Jag ser gärna att en extra slant går till Skidspårsföreningen Pajala, som sedan 2009 arbetat ideellt med att köra upp skidspår i anslutning till centralorten. Spåren är högklassiga och omfattar elljusspåret (ca 4 km), en anslutningsrunda mot ortens sportanläggningar och närliggande bostdsområden (ca 6 km tur och retur), samt spår till myren Vasikkavuoma, som ligger drygt 4 km från elljusspåret.

 

Detta möjliggör för alla åldrar att komma ut på skidor i naturens friska luft under vår långa vinter och härliga vårvinter. Fler och fler bland både infödda, inflyttade och nyanlända Pajala-bor upptäcker skidåkningens tjusning, både som motionsform och mental avkoppling, vilket kan ses som en stor insats för folkhälsan.