Skip to content

Anneli nominerade Swensbylijda

Med Kundmiljonen vill vi ge våra kunder möjlighet att vara delaktiga och påverka vårt arbete med att göra våra orter och samhällen bra att bo, verka och leva i.


Verksamheten ute på Swensbylijda som drivs av Svensbyns hembygdsförening är ett bra exempel på detta.


Nu är det din tur Anneli!

Annelis motivering

Svensbyns Hembygdsförening har med gemensamma krafter sedan sommaren 1990 byggt upp ett vackert, välskött och välbesökt hembygdsområde - Swensbylijda - som har blivit ett av kommunens allra viktigaste besöksmål med ca 30 000 besökare per år. Föreningen är stabil och aktiv med en arbetande styrelse samt ett hundratal volontärer som bidrar till föreningens framgångar. Förra året nominerades föreningen till en av Sveriges allra bästa hembygdsföreningar. Nu slutförs ett omfattande tillbyggnadsprojekt av qwarnbönninga/cafébyggnaden för att kunna svara mot en ökad efterfrågan på funktionsenliga samlingslokaler för företag, organisationer och privatpersoner i en historisk miljö på landsbygden i vackra Pitebygden.


Jag vill nominera Svensby hembygdsförening som mitt angelägna förslag till Sparbanken Nords Kundmiljon!

Om Svensby Hembygdsförening och Swensbylijda

Föreningen bildades den 28 oktober 1989 med målsättningen att visa gångna tiders arbetsmetoder och levnadssätt. Ursprunget till hembygdsföreningen är en studiecirkel som startade 1980. Den hade som uppgift att forska, kartlägga och dokumentera Svensbyns historia.


Hembygdsföreningens huvudsyfte var att försöka rekonstruera och återställa området kring den så kallade Sadelinska kvarnen vid Svensbyån i Liden. På det området kan man med säkerhet säga att det funnits kvarnar sedan mitten av 1500-talet. Ett annat mål var att göra en rekonstruktion av den så kallade ”Pehrsgården” med tillhörande uthus på samma område. Denna gårdsplats kan följas tillbaka till 1680-talet.


Enskilda personer, Piteå kommun, företag, fonder och stiftelser har bidragit med medel för att skapa en komplett gårdsmiljö som har få motsvarigheter i Pitebygden. Enormt stora insatser har också gjorts genom ideellt arbetet både under uppbyggnadsperioder och vården, driften och visningen av Swensbylijda.


Föreningens mål är att ge en god bild av en jordbruksfastighet från 1800-talets mitt. Vi vill ge människor en möjlighet att få ökade kunskaper om den lokala historien och bättre kunna förstå dagens samhälle.


Medelålders och äldre kan få tillfälle att minnas sin egen uppväxttid och barn och unga kan få kunskaper som skolan inte alltid kan förmedla.

Ett stort GRATTIS till Anneli och Svensby Hembygdsförening!