Skip to content

Åsa-Britta nominerade Edek Ung

Med Kundmiljonen vill vi ge våra kunder möjlighet att vara delaktiga och påverka vårt arbete med att göra våra orter och samhällen bra att bo, verka och leva i. Att ungdomar genom sitt engagemang och drivkraft skapar en verksamhet som Edek Ung är ett bra exempel på detta.

 

Nu är det din tur Åsa-Britta!

Åsa-Brittas motivering

Ungdomarna är framtiden och tack vare Edek Ungs aktiva och nyskapande verksamhet ges ungdomarna i Harads möjlighet till att ta ansvar och engagera sig i sin hembygd. Föreningen har en aktiv och nyskapande verksamhet där dom har en stor vilja att engagera och aktivera ungdomar på olika sätt, genom t.ex. filmkvällar, pyssel- och myskvällar och spökvandring under halloween, Föreningen har även ett projekt i lägergården Björnudden - som föreningen driver - där ungdomar kommer ut i naturen och får där uppleva att paddla kanot och upptäcka naturen. Allt kostar dock pengar och jag hoppas att dom kan få ett bidrag för deras stora engaemang så dom kan fortsätta med deras viktiga arbete med ungdomarna och framtiden.

Om Edek Ung

Edek Ung är föreningen EDEKs* ungdomsverksamhet i byn Harads utanför Boden, där ungdomarna med ideella krafter skapar aktiviteter och engagemang för att göra byn till en attraktiv plats att bo på. "Som aktiv medlem eller stödmedlem stödjer ni en förening som jobbar med att förbättra fritiden för bygdens ungdomar", kan man läsa på föreningens sida.

 

Ja, och vilka aktiva ungdomar den bygden verkar ha!

 

Föreningen driver ungdomsgården och lägergården Björnudden, som de med gemensamma krafter nu även rustar upp. Föreningen anordnar även olika event året om och driver uthyrning av lägergården och föreningens kanoter.

 

*Edek - Edeforsbygdens ekonomiska förening arbetar för hela Edeforsbygden för att stärka innevånarnas tilltro och känsla för sin hembygd och bryta den negativa utvecklingen med minskande befolkning.


Stort GRATTIS till Åsa-Britta och EdekUng!