Hoppa till huvudinnehåll

Bo nominerade Hortlax manskör

Med Kundmiljonen vill vi ge våra kunder möjlighet att vara delaktiga och påverka vårt arbete med att göra våra orter och samhällen bra att bo, verka och leva i. Körsång som den i Hortlax manskör, som skapar glädje, meningsfullhet och gemenskap för så många människor är ett bra exempel på detta.

Nu är det din tur Bo!

Bo´s nominering

Hortlax manskör har haft verksamhet sedan år 1898 och firar alltså 120-årsjubileum i år. Verksamheten har varit möjlig tack vare gedigna ideella insatser från både körledare, körsångare och andra intressenter. Kören har gott rykte bland musikintresserade i bygden och genomför bl.a. varje år vårsånger i Hortlax, Roknäs och Lillpite samt en julkonsert i Hortlax kyrka. Vartannat år sjunger också kören vid julottan i Hortlax kyrka. Utöver det genomförs också andra konserter, då och då i samarbete med kända artister. Med stor glädje träffas medlemmarna varje måndagkväll för att öva på sångerna som ska framföras. Kören har några unga sångare men vi skulle gärna se att flera ungdomar ansluter till kören. Ett bidrag skulle förhoppningsvis hjälpa oss att locka till oss fler ungdomar. Hur som helst skulle ett bidrag vara ett välkommet tillskott för att bedriva denna ideella verksamhet.