Skip to content

Carina nominerade Demensföreningen i Piteå

Med Kundmiljonen vill vi ge våra kunder möjlighet att vara delaktiga och påverka vårt arbete med att göra våra orter och samhällen bra att bo, verka och leva i. Verksamheten som Demensföreningen i Piteå bedriver är ett bra exempel på detta.

 

Nu är det din tur Carina!

Carinas motivering

Demensföreningen i Piteå är en så viktig lokal förening som i fortsatt arbete kan stödja demenssjuka och deras anhöriga. Demens är idag Sveriges största folksjukdom och allt yngre personer drabbas. Demensföreningen i Piteå har idag ca 135 medlemmar och vill fortsätta arbeta för ett demensvänligt samhälle. Med ekonomiskt bidrag kan de fortsätta sitt informationsarbete och att sprida kunskap till kommunens innevånare genom bemötande och föreläsningar. Föreningen kommer även att fortsätta sitt arbete med Strömbackaskolans elever, i form av kunskapsberikande föreläsningar m.m.

Om Demensföreningen i Piteå

Demensföreningen Piteå bildades år 1992 och har i dagläget ca 145 medlemmar. Föreningen är till för personer som vårdar eller har vårdat någon med demenssjukdom.


Föreningen drivs av frivilliga och alla har kunskap och erfarenhet om vad det innebär att vara drabbad av sjukdomen och hur det är att vara anhörigvårdare. Demensföreningen i Piteå är en opolitisk lokalförening som går under Demensförbundet som har sitt kontor i Stockholm.


Målet med föreningen är att medlemmar ska känna en samhörighet och att kunna få gemenskap i sitt uppdrag som anhörigvårdare samt att ge tips på hur man kan klara av att vara anhörig och vad Kommunen kan erbjuda den som har funderingar.

 

Stort GRATTIS Carina och Demensföreningen i Piteå!