Hoppa till huvudinnehåll

Disa nominerade lågstadiet Ringelskolan

Med Kundmiljonen vill vi ge våra kunder möjlighet att vara delaktiga och påverka vårt arbete med att göra våra orter och samhällen bra att bo, verka och leva i. Insatser som leder till att våra minsta har det bra, lär sig samarbete och får stjärnögon är ett bra exempel på detta.
Nu är det din tur Disa!

Disas motivering

Barnen är vår framtid och jag vill ge dem möjlighet till att få tillgång till olika aktivitetsmaterial som inte ingår i undervisningen. Det ska vara material som kan skapa nya kontaktnät, rörelse och fantasieggande stunder under deras raster. Det ska vara material som kan göra att de lär sig samarbeta och samsas. Det kan t.ex vara stora grävspadar som kan göra att de skapar egna fantasifulla lekmiljöer i snön. Det kan vara twistband, bollar och hopprep som skapar rörelse och motion. Det är åkmadrasser som både ger glädje och motion. Om allt detta finns på skolan så behöver kanske inte det lilla barnet, som gärna vill vara med men inte har egen bandyklubba, stå och titta på. Tillgång till rastmaterial skulle leda till att barnen börjar hitta nya kamrater med samma intresse och på så sätt får fler att leka med. Jag önskar verkligen att banken skulle överraska och få vara med om att tända stjärnorna i barnens ögon.

kundmiljonen
kundmiljonen