Skip to content

Jan nominerade FUB Arvidsjaur

Med Kundmiljonen vill vi ge våra kunder möjlighet att vara delaktiga och påverka vårt arbete med att göra våra orter och samhällen bra att bo, verka och leva i.

FUB, som jobbar aktivt för att alla oavsett funktionsnivå ska kunna leva sitt liv, är ett bra exempel på detta.

 

Nu är det din tur Jan!

Jans motivering

Föreningen bjuder in sina medlemmar till grillfest på sommaren, surströmmingsfest, julfest och kortare resor. Tidigare gjordes även dansresor till andra FUB-föreningar, men kostnaderna har gjort så att de uppskattade resorna har upphört. För en liten förening, med små ekonomiska resurser, skulle ett tillskott på 25 000 kr betyda oerhört mycket och förgylla fritiden för medlemmarna.

Om FUB i Arvidsjaur

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Föreningen bevakar utvecklingsstörda personers intressen i kommuner, landsting och riksdag samt hos myndigheter inom olika samhällsområden. Förkortningen står för För Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna. Den bristande överensstämmelsen med förkortningen har historiska orsaker: FUB startade som Föräldraföreningen för Utvecklingsstörda Barn, men är numera en förening där vuxna personer med utvecklingsstörning ska kunna bedriva ett självständigt föreningsarbete på sina villkor. FUB's arbete är rikstäckande och lokalföreningar finns på ett flertal orter. FUB sprider information om funktonshindret utvecklingsstörning till sina egna medlemmar och till allmänheten, och erbjuder medlemsstöd - på riksnivå och lokalt - genom föräldrarådgivare, rättsombud, ombudsmän och förbundsjurister.

 

FUB:s vision:

Ett samhälle, en värld där personer med utvecklingsstörning kan leva sitt liv som alla andra.

 

Vi säger stort GRATTIS till vår kund Jan och till FUB Arvidsjaur!