Skip to content

Laila nominerade Arjeplogs ridklubb

Med Kundmiljonen vill vi ge våra kunder möjlighet att vara delaktiga och påverka vårt arbete med att göra våra orter och samhällen bra att bo, verka och leva i. En ridklubb som den i Arjeplog med aktiva och engagerade barn och ungdomar som trivs är ett bra exempel på detta.

 

Nu är det din tur Laila!

Lailas motivering

Arjeplogs Ridklubb drivs helt ideellt och har verksamhet 365 dagar/år. Klubbens ungdomsverksamhet bygger på att ungdomarna trivs på stallet. Klubben behöver däremot skapa en trivsam fysisk miljö och skulle behöva pengar till detta. En klubb med aktiva barn och ungdomar är det bästa för verksamheten.