Skip to content

Lars-Olof nominerade Kalix ryttarförening

Med Kundmiljonen vill vi ge våra kunder möjlighet att vara delaktiga och påverka vårt arbete med att göra våra orter och samhällen bra att bo, verka och leva i. Verksamheter som Kalix ryttarförening, som skapar meningsfull fritid och där alla är välkomna är ett bra exempel på detta.

Nu är det din tur Lars-Olof!

Lars-Olofs motivering

Jag vill uppmuntra och bidra till att barn och ungdom får lära sig rida och handha häst. Även de med funktionshindrade är välkomna. Kalix ryttarförening är öppet för vem som helst, oavsett kön, ålder och bakgrund.