Skip to content

Louise nominerade SMÄKK

Med Kundmiljonen vill vi ge våra kunder möjlighet att vara delaktiga och påverka vårt arbete med att göra våra orter och samhällen bra att bo, verka och leva i.
SMÄKK (Stimulans av musik i Älvsbyns kommun och kulturliv) är ett bra exempel på detta.

 

Nu är det din tur Louise!

Louise motivering

SMÄKK är en ideell förening som med små medel och ett fåtal personer arbetar för att hålla musiken levande i kommunen. Man lägger stor vikt vi ungdomsverksamhet och erbjuder ungdomar fria replokaler, coaching, musiklektioner och möjligheter att uppträda inför publik. Med pengar från Kundmiljonen skulle man kunna köpa in fler instrument och anordna musikevent med artister från länet riktiat till ungsomar och "företrädesvis" unga tjejer.

Om föreningen SMÄKK

Så här skriver föreningen om sin verksamhet:

 

Föreningens främsta syfte är att

  • stimulera och främja i första hand rockmusikens utveckling för alla intresserade som är aktiva eller intresserad inom olika genrer av r&b men också är öppen för andra musikstilar
  • anordna konserter och aktiviteter för i första hand lokala musiker och band
  • stimulera erfarenhetsutbyte och samarbete mellan medlemmarna
  • verka som kontaktförmedling mellan intressenter och föreningens medlemmar
  • arbeta för att tillhandahålla teknisk utrustning, inspelningsmöjligheter, replokaler, kurser och utbildningar m.m. som kan kopplas till föreningens verksamhet

 

Föreningen skall vara politiskt och religiöst obunden. Vi samarbetar med ABF via studiecirklar och kulturarrangemang.

 

Ett stort GRATTIS till Louise och föreningen SMÄKK!