Hoppa till huvudinnehåll

Magdalena nominerade Missing People Norrbotten

Med Kundmiljonen vill vi ge våra kunder möjlighet att vara delaktiga och påverka vårt arbete med att göra våra orter och samhällen bra att bo, verka och leva i. En organisation som Missing People som med ideella krafter fungerar som en förlängning av polis och övriga samhällsresurser när människor är försvunna, är ett ovärderligt exempel på detta.

Nu är det din tur Magdalena!

Magdalenas motivering

Missing People Sweden är en ideell organisation som har en regional avdelning även här i Norrbotten. Vi jobbar alla ideellt inom organisationen. MPS får inget statligt stöd utan allt finansieras av gåvor. Vi jobbar med att kunna utöka både de befintliga ledningsgrupperna men också att starta upp nya för att kunna hålla vår målsättning att oavsett tid på dygnet genomföra en sökinsats inom 2-6 timmar från det att ärendet kommer in. Organisationens frivilliga medarbetare står redo 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året för att rycka ut vid ett försvinnande, anordna sökinsats och rädda liv.