Skip to content

Minna nominerade Kiruna HIF

Med Kundmiljonen vill vi ge våra kunder möjlighet att vara delaktiga och påverka vårt arbete med att göra våra orter och samhällen bra att bo, verka och leva i. Verksamheter som KHIF som jobbar hårt för att idrotten ska vara tillgänglig för alla, är ett bra exempel på detta.

Nu är det din tur Minna!

Kundmiljonen

Minnas motivering

Kiruna HIF jobbar för att alla handikappade ska kunna utföra någon slags idrott. Idrotten ska vara tillgänglig för alla. Som många föreningar jobbar KHIF hårt för att överleva.

Om föreningen

Kiruna HIF bildades 1991 och vänder sig till personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Målsättningen är att alla ska ha rätt att idrotta efter sin egen förmåga och erbjudas samma möjligheter som övriga samhällsmedborgare att välja idrott som fritidssysselsättning.

Föreningen har idag ca 150 medlemmar varav ett 40-tal som är aktiva i grenarna bowling, boccia och ridning, och är mellan 10-68 år. Föreningen anordnar även olika typer av arrangemang såsom tävlingar, julfest, upptaktsträff och handikappidrottens dag för våra aktiva och medlemmar.

KHIF:s målgrupp är den svagaste gruppen i samhället. Föreningen har sedan start strävat efter att marknadsföra handikappidrotten och samtidigt belysa betydelsen för den enskilde individen av fysisk träning och social gemenskap.

Föreningen skriver: ”Vi har jobbat mycket med attitydförändringar hos omgivningen. Att skapa tillgänglighet till lokaler som nu är handikappanpassade har varit en betydande uppgift. Ett ex. är den segslitna historien att anskaffa en hiss till Sporthallen. Det blev nio års kamp med skrivelser, uppvaktanden och påverkan av kommunens politiker och tjänstemän. Men till slut fanns både en rullstolsramp och hiss tillgängliga på Sporthallen. Vi har en ambition att aldrig ge efter utan att ständigt bevaka våra aktivas rättigheter och intressen.”

 

Stort GRATTIS till Minna och KHIF!