Hoppa till huvudinnehåll

Monica nominerade FMN Norrbotten

Med Kundmiljonen vill vi ge våra kunder möjlighet att vara delaktiga och påverka vårt arbete med att göra våra orter och samhällen bra att bo, verka och leva i. FMN - Föräldraföreningen mot Narkotika i Norrbotten som stöttar anhöriga till missbrukande barn och ungdomar är ett viktigt och bra exempel på detta.

 

Nu är det din tur Monica!

Monicas motivering

FMN Norrbotten är en ideell förening som hjälper närstående som lever i en beroendeproblematik. Detta sker genom utbildningar, föreläsningar och träffar där deltagarna stöttar varandra m.m. FMN är otroligt viktiga och gör så mycket för de som har en jobbig situation.

Om FMN Norrbotten

FMN är en förening för hjälp till anhöriga som har ett missbrukande barn/ungdom eller annan anhörig i familjen.

 

FMN Norrbotten är moderförening för kontaktgrupperna FMN Piteå/Älvsbyn, Boden, Kiruna, Arjeplog och Gällivare/Malmberget. I regionen håller vi olika utbildningar: informatörs-/rådgivarutbildning och styrelseteknik. Vi har också anhörig/familjelivskurser som vi erbjuder samtliga medlemmar i regionen. Denna utbildning ger viktiga kunskaper om beroende och medberoende samt redskap för anhöriga att få missbrukaren att välja ett annat alternativ än missbruk.Vi ger också information till skolor, myndigheter och arbetsplatser.

FMN Norrbotten är med i Allas Ansvar, en grupp som ingår i Socialförvaltningens verksamhet och arbetar med drogförebyggande verksamhet.

 

FMN:s IDEOLOGI bygger på följande grundprinciper
Missbruk är ingen sjukdom men den orsakar ofta sjukdom. Varje individ (således även missbrukare och kriminella) ändrar sitt beteende, när de med deras mått mätt finns tillräcklig anledning.
Det svåraste är inte att få missbrukaren att sluta missbruka. Det är mycket svårare att förmå hans/hennes sociala nätverk att ge anledning till detta. Bland annat genom att orubbligt låta honom/henne ta de fulla konsekvenserna av sitt missbruk.

 

Nätverket måste omgående:

  • tydligt markera avståndstagande från missbruk
  •  inga dubbla budskap
  • upphöra med varje missriktad hjälpinsats som bidrar till att göra fortsatt missbruk möjligt eller uthärdigt

 

Första delmålet vid all missbruksbekämpning är drogfrihet. Därefter är missbrukaren behandlingsbar. Anhöriga kan däremot behandlas med stor framgång redan innan deras missbrukare är drogfri. Denne påverkas positivt, även om han/hon är frånvarande. Den enda person DU direkt kan förändra är - DIG SJÄLV. FMN kan inte hjälpa alla, bara de som vill hjälpa sig själv

 

Familjer och övriga intresserade som vill lära sig mer om droger och missbruk kan vända sig till FMN Norrbotten, mobil 073 - 091 14 86.

 

FMN - ni gör ett viktigt arbete som inte kan värderas i pengar. Men tack vare Monica får ni nu ytterligare 25 000 kr till er verksamhet.

 

Stort GRATTIS till FMN Norrbotten och till Monica!