Skip to content

Viktoria nominerade FC Norrsken

Med Kundmiljonen vill vi ge våra kunder möjlighet att vara delaktiga och påverka vårt arbete med att göra våra orter och samhällen bra att bo, verka och leva i. Att flera byar samarbetar så att tjejerna kan spela fotboll i en gemensam klubb, är ett bra exempel på detta.

Nu är det din tur Viktoria!

Viktorias motivering

Tack vare FC Norrsken kan flick- och damfotbollen finnas kvar för flickor i byarna Rosvik, Norrfjärden, Altersbruk och Sjulsmark. Jag tycker att Norrsken präglas av stark gemenskap hos samtliga tjejer!

Om föreningen

FC Norrsken har funnits sedan 1999. De fyra föreningarna Sjulsmarks SK, Rosviks IK, Norrfjärdens IF och Alterdalens IF avtalade då om ett samarbete för att bedriva flick- och damfotboll. Bakgrunden till det startade samarbetet var att man konstaterade att underlaget för att ha ett eget damlag var för litet för samtliga föreningar . Man ville också skapa förutsättningar för flickor att spela fotboll inom de närliggande byarna så länge som möjligt varvid även flickfotboll from 13 år ingick i samarbetet. För närvarande ansluts nya lag varje år från de olika moderföreningarna när man lämnar sjumanna-fotboll.

Vision
FC Norrsken har utarbetat en ny vision som är framåtblickande och innebär härliga utmaningar. Visionen är central för samtliga i FC Norrsken och ska bidra till att du vill bidra, oavsett om du är spelare, ledare, förälder, stolt sponsor eller helt enkelt intresserad av fotboll. Visionen uttrycks på följande sätt:

FC Norrsken är Norrbottens ledande flick- och damfotbollsförening och det naturliga valet för alla tjejer. Här når alla sina drömmar och mål och utvecklas till sin fulla potential som fotbollsspelare.

 

Stort GRATTIS till Viktoria och till FC Norrsken!