Skip to content

Utdelningar från Sparbanken Nord - Framtidsbanken 2017

Handen är Framtidsbankens ikon

December

Teknikens Hus - 250 000 kr
Öka kunskapen om rymden hos unga och vuxna i hela länet genom en ny mobil planetarie-teknik. 


LTU - Dokumentärfilmsdagen 2018 - 50 000 kr
Dokumentärfilmsdagen anordnas för tionde året till Erik Forsgrens minne då, pris till Årets dokumentärfilmare utdelas. 


SPGA - Swedish Proving Ground Association - 150 000 kr
Kartlägga behov av gemensam branschorganisation för testverksamhetern samt utveckling av densamma.


NMW - Norrbotten Media Week - 200 000 kr, flerårsavtal som löper t.o.m. 2019-12-31
Lyfta kreativa och kulturella näringar regionalt och nationellt genom att arrangera olika aktiviteter under en vecka. Arrangemangen ska också visa att Norrbotten är ett attraktivt län att verka i. 

Oktober - November

Heart of Lapland Ek.förening - 750 000 kr, flerårsavtal som löper t.o.m. 2020-12-31
Öka konkurrenskraften hos och samverkan mellan besöksnäringsföretag i Haparanda, Kalix, Pajala, Överkalix och Övertorneå. Projektet ska samordna arbetet med Swedish Lapland Visitors Bords och medfinansieras av samtliga kommuner. 


RISE Interactive Institute AB - 200 000 kr
Projekt om ungas erfarenheter och kunskaper om informationspåverkan på nätet (t.ex. sociala medier) i syfte att ta fra verktyg och material som stöttar lärande i ämnet. Samverkansprojekt med Region Norrbottens projekt "Unga på nätet". 


Lunova - 750 000 kr, flerårsavtal som löper t.o.m. 2020-12-31
Lunova AB ägs till lika delar av LTU Holding, Norrsådd och Sparbanken Nord, och är ett investerings- och riskkapitalbolag som investerar i företag i tidiga stadier. Projeket ska ta fram modeller för att det löpande arbetet med såddfinansiering anpassas för att möta företags behov. 

 
Piteå Science Park - 105 000 kr
Etablering av en årligen återkommande mötesplats/konferens för kunskaps-och erfarenhetsutbyte inom cirkulär och biobaserad ekonomi, samt prispengar till hållbarhetspriset Spiran. 

September

LTU Business AB - 300 000 kr, flerårsavtal som löper t.o.m. 2019-12-31
Forskningsverksamhet vid Lindbäcks stadion i Piteå med syfte att utveckla snö- och iskunskap. Forskningen är ett samverkansprojekt mellan LTU, regionens näringsliv och aktörer med samhällsuppdrag under benämningen Snöakademin. 


Lantbrukarnas Ekonomi AB - 200 000 kr
Medfinansiering i projektet Mer Nära Mat i Norrbotten, som syftar till att öka samarbetet mellan matproducenter, turismföretag och restauranger i länet. 


Piteå Science Park - 150 000 kr
Förstudie ny virtuell inkubator i Norrbotten, för verksamheter inom tjänstenäringar och kulturella- och kreativa näringar. 


Region Norrbotten 200 000 kr, flerårsavtal som löper t.o.m. 2018-12-31
Projektet Ung på nätet, kartläggning av i vilken utsträckning unga i länet utsätts för våld, hot eller kränkningar på nätet, samt hitta metoder för att jobba förebyggande. 

Maj - Juni

Gällivare kommun - 350 000 kr
Omstrukturering av näringslivsarbetet i kommunen, som syftar till att samordna och effektivisera näringslivs- och företagsutvecklingen i Gällivare. 


LTU Business AB - 300 000 kr
Idéaccelator med syfte att öka antalet nystartade företag av unga, med fokus mot studenter vid LTU. Under perioden 2017-2018.

 
Luleå Hockey/ MSSK Damer - 450 000 kr, flerårsavtal som löper t.o.m. 2019-12-31
Medfinansiering i klubbens projekt SANT (Socialt Ansvar i Norr - Tillsammans) som förutom ungdomsverksamhet även innehåller föräldrautbildning, föreläsningar och besök på lekterapin Sunderby sjukhus. 

April

Arctic Business Incubator AB, ABI - 600 000 kr, flerårsavtal som löper t.o.m. 2019-12-31
Framtagande och utveckling av ny kanal (Arctic Mirror) för bevakning och spridning av nyheter och utvecklingsfrågor för Norrbotten. 

 
RFSL Piteå älvdal - 80 000 kr
Pite älv Pride-turné med aktiviteter i Arjeplog, Arvidsjaur, Älvsbyn och Piteå, för ökad förståelse och förutsättningar för HBTQ-personer. 

Mars

Coompanion Nord - 80 000 kr
Projekt som riktar sig till asylboenden; Entreprenöriell samhällsbyggare - från idé till verklighet. 


Piteå Summer Games - 475 000 kr, flerårsavtal som löper t.o.m 2019-12-31
Stöd till ungdoms- och ledarutvecklingsarbete. 

 
Ung Drive - 90 625 kr
Utbilda och coacha ungdomar i Pteå i entreprenörskap, sommaren 2017. 


LTU Business AB - 300 000 kr
Utvecklingsprogram för morgondagens ledare. 


Nolia AB - 200 000 kr, flerårsavtal som löper t.o.m. 2019-12-31
Anordna årliga konferenser inom temat ledarskap. 


Piteå Science Park - 20 000 kr
Konferens om platsinnovation för attraktiv stad och glesbygd, 14 mars 2017. 


In the Cold - 178 815 kr
E-handelsforum i Norrbotten.

Januari - Februari

Stiftelsen Festspelen i Piteå - 150 000 kr
Anordna Barnens Festspel. 


Ung Företagsamhet Norrbotten - 750 000 kr, flerårsavatl som löper t.o.m. 2019-12-31
Utveckla nuvarande samarbete inom Sparbanken Nords verksamhetsområde. 


Samhällsutveckling - 500 000 kr, flerårsavtal som löper t.o.m 2019-12-31
Stöd till arbetet med att utveckla regionen till ett attraktivt besöksmål.