Skip to content

December

180 Degrees Consulting -90 000 kr - flerårsavtal som löper till 2021-12-31
En icke vinstdrivande internationell verksamhet som är sammansatt av studenter vid Luleå Tekniska Universitet som utför konsulttjänster åt välgörenhetsorganisationer och andra ideella organisationer. Syftet är dels att ge studenterna vid LTU arbetslivserfarenheter, dels att bistå organisationer med kompetens. 

Invest in Norrbotten - 2 000 000 kr - flerårsavtal som löper till 2020-12-31
Sampaketering av de olika testverksamheterna i regionen. Testverksamhet i olika branscher är ett framväxande område i regionen. Syftet med att presentera detta koncept är att säkerställa ytterligare satsningar och investeringar bland testande företag, samt skapa ett attraktivt och självklart forum för nya investerare.

RISE SICOMP - 1 000 000 kr
Syftet är att skapa en test- och demonstrationsmiljö för högvolymstillverkning av lättviktsprodukter för i första hand fordonsindustrin. Test- och demomiljön byggs upp i kompositbyn i Piteå som ska klara av att i full skala verifiera snabba tillverkningsprocesser som sänker produktionskostnaden av aktuella delar. Dessa lättviktsprodukter tillverkade i hybrida strukturer och renodlade kompositer kommer att vara viktiga för att bilindustrin ska klara av kommande utsläppskrav. 

Sjöräddningssällskapet, RS Piteå - 250 000 kr - flerårsavtal som löper till 2020-12-31
Medfinansiering till driften av räddningsbåten Rescue Sparbanken Nord med syftet att fortsätta skapa ett tryggt och berikande båt- och skärgårdsliv längs Norrbottens kust för boende och gäster.

 

Oktober - November

Svenska Rymdbolaget, SSC - 500 000 kr
Projektet Global Watch Center syftar till att lägga grunden för en realisering av förstudien om ett globalt datacenter för jordobservation placerat i Kiruna. Ett globalt datacenter skapar utöver ett stort antal nya arbeten en ny näring baserad på högteknologi inom IT, AI och rymd med stark global attraktionskraft.
Medfinansiär tillsammans med Region Norrbotten, Kiruna kommun och Luleå kommun.

Norrbottens Handelskammare - 100 000 kr
Projektet Checkpoint Young Luleå - Piteå är ett ungt, jämställt och effektivt nätverk som sammanlänkar kommunerna och öppnar upp för nya relationer, affärskontakter och samarbeten vilket gynnar både individer och näringsliv i Norrbotten.
Medfinansiär tillsammans med Piteå kommun och Luleå kommun. 

Nyföretagarcentrum Nord - 450 000 kr - flerårsavtal som löper till 2021-12-31
Framtidsbygget riktar sig till företag 0-3 år, och erbjuder Norrbottens kommuner nyföretagarrådgivning. För att erbjudas konceptet får kommunerna förbinda sig till att fortsätta finansiera verksamheten under minst 3 år efter etableringsåret. 

 

Augusti - September

LTU Business AB - 250 000 kr
"Turistanläggningars form och funktion 2.0". Ett projekt med 15 deltagare inom besöksnäringen i Norrbotten som ska ges ökad kunskap om betydelsen av design och arkitektur för att utveckla en/sin anläggning och bli mer konkurrenskraftig. Projektet ska leda till konkreta gestaltningsplaner utifrån respektive anläggnings marknadsplan med tänkbara framtida investeringar.

RFSL Piteå älvdal - 100 000 kr
Pite älv Pride 2018 med temat kunskap och inkludering. Synliggöra HBTQ-frågor i Pite älvdal genom en föreläsningsturné längs älvdalen; Arjeplog, Arvidsjaur, Älvsbyn och Piteå. RFSL vill arbeta för en inkluderande älvdal och turnén är öppen för alla.

LTU/LTU Business AB - 750 000 kr, flerårsavtal som löper t.o.m. 2021-12-31
RIT 2021 - "Rymd för innovation och tillväxt". Stärka Norrbotten som Sveriges ledande rymdregion och erbjuda en produktiv och attraktiv innovationsmiljö. Skapa en långsiktig hållbar tillväxt som lockar människor, investeringar och företag till regionen

 

Maj -Juni

Piteå Hockey - 225 000 kr, flerårsavtal som löper t.o.m. 2021-12-31
Medfinansiering till utvecklingsprogrammet "Tränarlyftet" som syftar till att utveckla ledarskapet inom föreningen och aktivt arbeta med värdegrundsfrågor mot ungdomsledare och spelare.

Norra Lapplands Fjällräddarförening - 450 000, flerårsavtal som löper t.o.m. 2021-12-31
Föreningen består av 80 fjällräddare utspridda från Arjeplogsfjällen till Karesuando och verksamheten består i att undsätta personer i nöd såväl sommar som vinter.

BD Pop AB - 600 000 kr, flerårsavtal som löper t.o.m. 2021-12-31
Etablering av ett låtskrivarcenter i Piteå som ska samla, motivera och utveckla länets låtskrivare och bidra till att Musikhögskolan i Piteå blir en nod för populärmusik i regionen och landet. Övriga finansiärer är Region Norrbotten, LTU och Piteå kommun.

Energikontor Norr AB - 500 000 kr, flerårsavtal som löper t.o.m. 2021-12-31
Stötta och stärka mindre företag i deras energi- och hållbarhetsarbete med syfte att öka deras konkurrenskraft och stärka varumärket. Övriga finansiärer är Energimyndigheten, Region Norrbotten, Region Västerbotten och Längmanska företagarfonden.

 

April

Team Sparbanken Nord - 300 000 kr, flerårsavtal som löper t.o.m. 2021-12-31
Ett samarbete mellan Älvsby folkhögskola, Norrbottens skidförbund, Älvsby och Gällivares skidgymnasium och länets klubbar, länssatsning på skidåkarungdomar med höga ambitioner.

LTU Business - Utvecklingsprogrammet Latitude 66 (2.0) - 600 000 kr, flerårsavtal som löper t.o.m. 2021-12-31
Programmet syftar till att inspirera och ge unga engagerade ledare från Norrbotten en större och bredare insikt i de resurser som är unika för regionen samt de utmaningar regionen står inför, och innehåller mentorskap, erfarenhetsutbyte och verktyg för att kunna medverka till utveckling.

 

Februari - Mars

Stiftelsen Festspelen i Piteå - 150 000 kr
Anorda Barnens Festspel under Festspelen sommaren 2018.

BD Pop AB - 225 000 kr, flerårsavtal som löper t.o.m. 2020-12-31
Etablering av ett regionalt centrum för musikvideoproduktion vid Boden Business Park. Projektet sk ta fram affärsmodeller för filmföretag och musikvideoproducenter samt skapa samverkar med angränsande näringar, t.ex spelindustrin. 

Friluftsfrämjandet i Gällivare 300 000 kr, flerårsavtal som löper t.o.m. 2020-06-30
Fokus på aktivitets- och ledarskapsfrågor. 

Luleå Basket - Ungas framtidstro i Norrbotten - 450 000 kr, flerårsavtal som löper t.o.m. 2020-12-31
Föreläsningar och sammankomster ute i Norrbottens skolor med syfte att minska utanförskap, stärka sammanhållning och främja demokrati och samhällsengagemang bland unga i regionen. 

Piteå Elit - 600 000 kr, flerårsavtal som löper t.o.m 2021-12-31
Möjliggöra tränings- och tävlingsverksamhet i Piteå Elit, utveckla och underlätta rekryteringen av ungdomar och ledare till regionens skidverksamhet.

 

Januari

Kiruna kommun - 1 000 000 kr, flerårsavtal som löper t.o.m. 2019-12-31
Platsutveckling för Kiruna under övergången från befintligt centrum till det nya Kiruna Centrum. Fokus på processer som avser utveckling av samhället, destinationen, handeln och centrum, samt etableringsprocesser. 

Svenska Ekoturismföreningen - 200 000 kr
Stärka den affärsmässiga tillväxten inom hållbar naturturism för att möta den ökade efterfrågan hos nationella och internationella resenärer. Projektet ska även öka företagens omvärldskunskap och branschnätverk inom naturturism i Sverige. 

Piteå IF Damfotbollsförening (Piteå DFF) - 900 000 kr, flerårsavtal som löper t.o.m. 2020-12-31
Främja och stödja Piteå IF DFF:s verksamhet när det gäller seniorverksamheten och F19-laget samt rekrytering av spelare och ledare för att utveckla damfotbollen i vår region.