Hoppa till huvudinnehåll

Utdelningar från Sparbanken Nord - Framtidsbanken 2016

Handen är Framtidsbankens ikon

November - December

Filmpool Nord - 300 000 kr, flerårsavtal som löper t.o.m 2018-12-31
Medfinansiera Filmpool Nords verksamhet 


Arjeplogs Filmfestival, 25 000 kr


Arjeplogs Konstförening 40 000 kr


Silvermuséet 50 000 kr


Arjeplogs Sameförening 20 000 kr


Arvidsjaurs Fiskevårdskrets - 84 000 kr, flerårsavtal som löper t.o.m 2018-12-31
Främja ungdomars intresse för fiske i Nyborgstjärn 


Glommersområdets Utveckling AB, 30 000 kr
Skapa en levande bygd 


Majblomman, 20 000 kr
Verksamhet som lyfter alla barn i Sverige 


Årets eldsjäl: Vuollerims Trädgårdsförening, 5 000 kr
För idogt arbete med att göra Vuollerims samhälle trivsamt både sommar och vinter 


Årets eldsjäl: Peter Sandman, 5 000 kr
Ungdomsledare som jobbar året runt, både med fotboll och hockey 


Årets eldsjäl: Karin Beland Lindahl och Markus Beland, 5 000 kr
För sitt engagemang med Polcirkelgymnasterna


Rotary, 5 000 kr
Utdelning av stiendium till "Ung lovande ledare i Kiruna kommun" 


ABF Norr i Pajala, 22 000 kr
Meeting Point Pajala 


Kangos IK, 20 000 kr
ByaPuls Junosuando, Torne-Lainoälvskampen 


Korpilombolo Kulturförening, 50 000 kr
Night Festival 2016 


Pajala Turism & Evenemang, 50 000 kr
Pajala marknad 2017 


Piteå Brukshundsklubb, 10 000 kr
Verksamhetsutveckling samt hinderpark för kommande arrangemang 


Föreningen Lilla Hjärtat, 10 000 kr
Julfirande för ensamkommande flyktingungdomar 


Piteå Konståkningsklubb, 10 000 kr
Tränar- och domarutbildningar 


SMASK 2017, 10 000 kr
Genomförande av delfinalen av "Sveriges MusikAkademikers Sång Kåntest 2017" 


PiteRevyn, 10 000 kr
För genomförande av lokala PiteRevyn 


Piteå Kvinnliga Företagare, 10 000 kr
För arbetet med insamling till allmänna cancerfondens "Lila bandet" 


Röda Korset Piteåkretsen, 5 000 kr
Arrangera "Julmässa Kyrkcenter" 


Inyon Karateklubb Piteå, 5 000 kr
Arrangera DM-tävlingar i Piteå 


Sällskapet Länkarna, 5 000 kr
Arrangera "Öppen jul" 


Lillpite Bagarstugeförening, 5 000 kr
Verksamhetsstöd 


Storforsens Ideella Kulturförening, 35 000 kr
Arrangemang av "Storforsens julmarknad" 

Lions Club Älvsbyn, 10 000 kr
Bevara traditionen med ett lokalt luciatåg i Älvsbyn 


Lions Club Älvsbyn, 10 000 kr
För aktiviteten "Julgåvor till nyblivna änkor och änkemän". 


Svartbyns Intresseförening, 5 000 kr
Anordnandet av jul- och kulturmarknad 


Civilförsvarsförbundet i Norrbotten, 11 250 kr
Utbildning i hjärt- och lungräddning 


Föreningen MaxPuls, 35 000 kr
Tränings- och må-bra-event 


Tornedalens Folkhögskola, 35 000 kr
Firandet av "Särkilax 400 år" 


Kommittén för Tornedalsloppet, 20 000 kr
Prispengar till 50-årsfirandet av evenemanget 


PRO Svanstein, 10 000 kr
Skapandet av isväg mellan Sverige och Finland 


Övertorneå Taekwondoklubb, 30 000 kr
Nystartad förening, integration 


Handikappomsorgen, 9 000 kr
Höstresa till Tallin 

September - Oktober

Sommarlovsentreprenör, 40 000 kr
Ungdomsprojekt för att lära sig entreprenörskap  


Demensföreningen, 8 000 kr 
Föreläsning 


Studieförbundet Vuxenskolan, 10 000 kr 
Anordna utbildning i digital kompetens för barn mellan 9-12 år '

 

PiteåElevFilmFestival - PEFF, 25 000 kr 

Arrangera filmfestival samt skapa ett filmproduktionsarrangemang där alla kan integreras 


Hortlax Centralskola, 6 000 kr 
Entreprenörsvecka för högstadieelever 


Piteå Museum, 15 000 kr 
Produktion av lokalhistorisk teaterföreställning 


Destination Piteå ek förening, 50 000 kr
Utveckla kortsystem för handeln i Piteå  


Kanalsimmet 2017 i Pite, 10 000 kr


Piteå Curling Klubb, 15 000 kr 
Uppstart av verksamhet med utbildning av ledare 


Thomas Holmströms Hockeyskola hösten 2017, 30 000 kr 
Barn/ungdomar fördda 2003-2008 


Pajala kommun, 300 000 kr
Förstudie för att utveckla testverksamhet kring gruvnäring i Pajala  


Progressum Rymdforum Sverige, 50 000 kr 
Arrangera ett nationellt Rymdforum i Kiruna 2017 


Norrbottens Kommun (fd Kommunförbundet), 20 000 kr 
Medfinansiering kring hållbarhet

Maj - Juni

LTU Musikhögskolan, 2 500 000 kr, flerårsavtal som löper t.o.m. 2020-12-31
Inrättande av en kvalificerad forskningstjänst vid Musikhögskolan i Piteå.

 

LTU Musikhögskolan, 2 500 000 kr, flerårsavtal som löper t.o.m. 2019-12-31
Inrättande av en professur inom jazz/rock


LTU/Det nationella institutet för dans i skolan, med säte i Piteå, 750 000 kr, flerårsavtal som löper t.o.m.2019-12-31 
Skapa möjlighet för alla elever att få tillgång till dansen som kunskapsområde i skolan, samt att stärka dansen i skolan genom metodutveckling och forskning.

 

Pite Skolforskningsråd, 340 000 kr, flerårsavtal som löper t.o.m. 2019-12-31 
Stimulera lärare och forskare att samverka och genomföra forskning i skolan samt ge möjlighet till kunskapsspridning kring undervisning och lärande.


Norrbotten Media Week, 100 000 kr 
För att anordna en vecka där kulturella och kreativa näringar i Norrbotten manifesterar sin existens och bjuder på inspirerande kunskap.

 

Checkpoint Young Piteå/Luleå, 100 000 kr, flerårsavatl som räcker t.o.m 2018-12-31
Nätverksprogram för unga vuxna.

RFSL Piteå, 80 000 kr 
Kunskapsspridning om mångfald i Pite älvdal.


Svensbyns Hembygdsförening, 15 000 kr 

Medel till helårsprojektet ”Kvinnors liv och arbete förr och nu”. Massor av aktiviteter, föreläsningar, berättelser på Swensbylijda.

 

Handikappförening. samarb.org KOFA, 15 000 kr 
Kompetens för alla. Riktar sig mot kvinnor och män med funktionsnedsättning, samt nyanlända och arbetar för att stärka deras ställning och inträde på arbetsmarknaden, förebygga utanförskap mm.

 

Norrfjärdens Hembygdsförening, 15 000 kr 
Gårdsmuseet är i behov av utställningsmontrar, skyltmaterial för att lyfta fram bygdens historia. Guidning och berättarkvällar för allmänheten kommer att hållas under hösten. 

 

Upplevelse Nord, 10 000 kr 
Medel för att skapa aktiviteter och upplevelser samt stärka Öjeby Kyrkmarknads kulturella och historiska arv. 

 

FSDB, 7500 kr
Bidrag för genomförandet av aktiviteter för teckenträffen.  

 

FC Norrsken, 7500 kr 
Samverkansprojekt mellan flera föreningar som innefattar bl a ledarskap, rekrytering, aktiviteter och att behålla föreningsmedlemmarna i de små byaföreningarna så länge som möjligt. 

 

Demensföreningen Piteå, 5000 kr 
Medel till höstföreläsning med Edna Alsterlund, änkan till boxaren Ingemar Johansson. Föreläsningen sker i samverkan med Arvidsjaur och Älvsbyn. 

 

Astma och Allergiföreningen Piteå Älvdal, 5000 kr 

Medel för genomförandet av 40-års firande och flera aktiviteter under året.

 

KONTUR - 5000 kr
Ekonomiskt bidrag för att fortsätta erbjuda Piteåborna möjlighet till teckningskvällar och att teckna kroki.  

 

Reumatikerföreningen i Piteå, 5000 kr 
Medel till föreläsningar och utbildningar för träningsledarna. 

 

Rosviks byautvecklingsförening, 5000 kr 
Medel för att genomföra Rosviksdagen 13 aug med aktiviteter och underhållning. 


FUB Lokalförening Piteå, 5000 kr 
Medel till deras trivseldag på Storstrand 30 aug som tipsrundor, bingo, musik mm. 

Jägarförbundet Pajala, 15 000 kr 
Stöd för löpande aktiviteter såsom Jakt- och friluftsmässa i Korpilombolo, aktivitetsdagar, prova-på-dagar samt naturdagar för nyanlända. Syftet är att föra vidare det kulturarv som jakten innebär till den huvudsakliga målgruppen unga och kvinnor. 


Januari - April

Kiruna Lapplands Ekonomiska förening, 500 000 kr, flerårsavatal som löper t.o.m. 2019-12-31
Vidareutveckla produktutbudet inom besöksnäringen med fokus på naturkulturbaserad turism. Projektet är en fortsättning på Hållbar destinationsutveckling (HDU).

 

BD Pop, 200 000 kr, flerårsavtal som löper t.o.m.2017-12-31
Möjlighet för låtskrivare och producenter från länet att utvecklas och nå kanaler för nationella och internationella affärer.

 

Magdalena Pajala, Piteå, 75 000 kr 
Banken förlänger samarbetet med Magdalena, som ambassadör för Sparbanken Nord och regionen, med ytterligare ett år.

 

Sofia och Johanna Mattsson, Gällivare, 100 000 kr
Banken inleder ett samarbete där Sofia och Johanna Mattson ska verka som ambassadörer för Sparbanken Nord och regionen under ett år. Tjejerna utövar brottning på landslagsnivå.

 

Pajala Utveckling AB, 500 000 kr 
Medel till förstudie för att fastställa en framtida mineralstrategi för Pajala kommun. 


LTU Business AB, 125 000 kr 
Genom en idéaccelerator ge unga vid LTU möjlighet att vidareutveckla sina idéer under perioden 1/7 – 31/8. 


Filmpool Nord, 300 000 kr 
Möjliggöra filminspelningar i vår region med fokus på filmatiseringar av Åsa Larssons romaner i Malmfältsområdet. 


Checkpoint Young Malmfälten, 260 000 kr, flerårsavtal som löper t.o.m. 2018-12-31 
Driva ett ungt, jämställt och effektivt nätverk, samman-
länka kommunerna och öppna upp för nya affärskontakter som gynnar både individer och näringslivet i Norrbotten.