Det kan vara den lilla hembygdsföreningen som med sin verksamhet skapar gemenskap och framtidstro i byn. Det kan också vara det framgångsrika idrottslaget som lockar till stolthet och engagemang eller företagsnätverket som väcker entreprenörskap och samarbeten. Det som gör gott och är bra för ett samhälle är ofta storheten i det lilla.

För oss är det viktigt att det går bra här. För går det bra för företagen, organisationerna och människorna som bor här, så går det bra för oss. Och går det bra för oss så kan vi investera ytterligare i projekt som skapar långsiktig hållbarhet och bidrar till den cirkulära ekonomin.

Ingenting skulle dock vara möjligt utan dig som kund - tack för att du gör det ännu bättre att leva. Just här.