Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Vårt samhällsengagemang

Private Banking för företagare

Som Private Banking-kund hos Sparbanken Nord får du hjälp med allt som rör företagets ekonomi. Din personliga rådgivare är nyckeln till bankens kompetens.

två personer skakar hand, en överenskommelse

Ägarskiften

Arvsskiften blir oftast bäst när de planeras i god tid. Vi hjälper dig att skapa förutsättningarna för att fortsättningen ska bli som du vill ha den. Ägarplaneringsgruppen är en särskild avdelning hos oss som hjälper di gatt planera och genomföra ägar- och generationsskiften, inom och utanför familjen. Söker du potentiella köpare i en vidare krets kan vi hjälpa till att hitta kandidater åt dig.

Skog och lantbruk

Vi kan näringen, vet vart marknaderna är på väg och har koll på vilka affärer som är i görningen. Våra experter förser dig med professionell vägledning och kompetens i processens alla skeden – från förvärv, drift och utveckling till generationsskifte eller försäljning.

Skatter och juridik

Som kund hos oss får du både skattekartläggning och juridisk rådgivning. Din Private Banker har egen kunskap inom området och har även tillgång till ett omfattande nätverk av kunniga experter för att kunna reda ut de frågor som berör ditt företag.

Internationell service

Planerar du för flytt till annat land kan vi hjälpa dig med frågor kring såväl investeringar, skatter, som mera praktiskt inriktade frågor. Vi kan också föreslå lösningar om du vill etablera holdingbolag utomlands eller på annat sätt behöver effektivisera ditt kapitalägande.

Investeringsrådgivning

En noggrann behovsanalys och kontinuerlig uppföljning är kärnan i vår rådgivning. Tillsammans med dig, utifrån dina mål och din riskprofil, tar din Private Banking-rådgivare fram en strategi för hur dina tillgångar ska förvaltas. Utifrån strategin bestämmer du hur aktiv du vill vara. Vi erbjuder dig diskretionär förvaltning, rådgivande förvaltning och mäklartjänst.

Nätverk

Som kund hos oss blir du en del i ett unikt nätverk av kapitalstarka personer och framgångsrika entreprenörer. Här kan du hitta värdefulla kontakter för spännande affärer och givande umgänge. Vi kommer att bjuda in dig till evenemang som berikar dina kunskaper och ger dig nya kontakter, som du kanske inte hittar någon annanstans.