I Somalia dör mer än vart tionde barn innan de fyllt fem och mödradödligheten är bland de högsta i världen.

– Många av dessa liv kan räddas, säger barnläkaren Khadar som arbetar för EFS samarbetsorganisation Warsan.

Alldeles för ofta är det enkla saker som brist på rent vatten, kunskap och sjukvård som gör att barnen inte överlever sin femårsdag – problem som faktiskt går att åtgärda.
Sedan starten 2017 har Warsan kunnat se dramatiska förbättringar i de byar och internflyktingläger där organisationen är verksam. Barnadödligheten har minskat med hela 40 procent och den akuta undernäringen bland skolbarn har reducerats ännu mer, mycket tack vare att de serverar dagliga skolluncher.

– Vi ser att barnen mår bättre och att de är gladare. Nu orkar de studera och närvaron i skolan har ökat markant, berättar Khadar.

EFS är en missionsrörelse i Svenska kyrkan, som vill se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Med den visionen för ögonen arbetar EFS både i Sverige och andra länder.

Genom hela sin historia har EFS sett människan som en helhet och verkat för att möta människor utifrån deras behov, kroppsliga såväl som andliga. Tillsammans med systerkyrkor och partner i olika delar av världen arbetar EFS med en rad olika projekt och fokusområden: utbildningsinsatser och barns rättigheter, sjukvård, diakoni, församlingsutveckling och evangelisation etcetera.

EFS är beroende av enskilda personers engagemang och gåvor och verksamheten kontrolleras av Svensk insamlingskontroll.

Besök EFS webbsida