Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar - extra stöd

Här har vi samlat frågor och svar angående ansökan om extra stöd från Sparbanken Nord - Framtidsbanken med anledning av Coronaviruset.

 • Som regionens bank värnar vi om den plats vi alla bor och verkar på. Vi kan långt ifrån göra allt men vi vill vara med och bidra. Eftersom vi är en sparbank avsätter vi årligen medel för lokal och regional utveckling av vår hemmaregion.

  Med anledning av de konsekvenser vi ser att coronaviruset får på vår hemmaregion har vi valt att fördela 8 miljoner kronor till särskilda stödåtgärder. 

 • Stödåtgärderna ska ha syftet allmän samhällsutveckling och fokus ligger på kultur, idrott och näringsliv där vi ser en dramatisk påverkan på verksamheter kopplat till konsekvenser av coronaviruset.

   

  Stödåtgärderna delas in i två kategorier:

  Idrott & Kultur - 4,5 miljoner kronor

  Stödet kan sökas av föreningar och organisationer inom kultur och idrott vars verksamhet påverkats av coronaviruset.

   

  Näringsliv - 3,5 miljoner kronor
  Stödet kan sökas av organisationer och verksamheter som har som uppdrag att främja näringslivet som helhet eller särskilda branscher.

 • Sparbanken Nord har avsatt totalt 8 miljoner kronor till särskilda stödåtgärder för verksamheter som drabbas dramatiskt av konsekvenser kopplat till coronaviruset.

  4,5 miljoner kronor har avsatts till stöd för Idrott och Kultur.

  3,5 miljoner kronor har avsatts till för insatser för Näringsliv.

  Stödåtgärder för Idrott och kultur kan sökas av idrottsföreningar, kulturföreningar och arrangörer av kulturevenemang. Fokus är på stödåtgärder kopplat till omställningsarbete och/eller intäktsbortfall till följd av inställda arrangemang, exempelvis matcher, ungdomscuper, tävlingar, kulturarrangemang. Den sökande ska kunna påvisa att intäktsbortfallet och/eller omställningsarbete har stor påverkan på möjligheten för aktören att bedriva fortsatt verksamhet.

   

  Stödåtgärder för Näringsliv kan sökas av organisationen och verksamheter som har som uppdrag att främja näringslivet som helhet eller särskilda branscher. Stödet ska gå till näringslivsfrämjande insatser för att hjälpa företagen i hur de ska ta del av nationella och regionala stödpaket och insatser för omställning att fortsatt driva sin verksamhet framåt. Enskilda företag kan inte ansökan om dessa medel. 

 • * Ansökan görs via formulärIdrott och Kultur

  * Utvecklingsstödet kan stötta föreningar som fått intäktsbortfall eller utökade kostnader för inställda arrangemang som skulle ha skett i närtid. 

  * Konsekvenserna påverkar aktörens möjlighet till fortsatt verksamhet kraftigt. 

  * Stöd kan också ges till föreningar och arrangörer som ställer om sin aktivitet för att säkerställa fortsatt verksamhet och som bedöms ha väsentlig betydelse för samhällsutvecklingen inom bankens verksamhetsområde.

  * Ansökan ska innehålla beskrivning av och syfte med verksamheten samt den situation som föreningen/organisationen nu befinner sig i.

  * I det fall ansökan gäller stöd för fortsatt verksamhet kopplat till intäktsbortfall ber vi också om en redovisning av tänkt budget för arrangemanget och uppskattat intäktsbortfall.

   

  Till ansökan ber vi också att ni bifogar resultat- och balansrapport för 2019 och 2020. Alla underlag till ansökningar behandlas konfidentiellt i enlighet med vår banksekretess. 

 • * Ansökan görs på blankett Näringsliv

  * Medlen för detta kan sökas av offentliga och privata näringslivs- och främjarorganisationer, antingen allmänna eller branschföreträdare, för stödaktiviteter som direkt involverar företag och svarar upp mot de akuta stödinsatser som företagen efterfrågar.

  * Ansökan ska innehålla syfte med insatserna, samt beskrivning av de specifika aktiviteterna som ska genomföra inklusive tidplan för dessa. 

  * Vi önskar också en budget för projektet som specificerats i ansökningsformuläret

  * Ansökan ska innehålla information om hur många företag som beräknas beröras av insatsen. Ange också vilken/vilka branscher, som de planerade aktiviteterna ska nå.

 • Du ansöker på vår webbsida. www.sparbankennord.se/extra-stod.

  Ansökan lämnas in inom området Idrott/Kultur eller Näringsliv. Observera att de två stödområdena har olika ansökningsblanketter. 

 • Sparbanken Nord avsätter årligen pengar till regional och lokal utveckling av vår hemmaregion. Detta arbete kommer att fortsätta parallellt med arbete i våra olika utskott, även om vi under våren kommer att lägga stort fokus på stödåtgärder för coronadrabbade verksamheter.

  Har du en projektidé som du vill söka medfinansiering för kan du läsa mer om ordinarie stöd på vår hemsida.

 • Ansökningarna behandlas löpande fram till den sista oktober.

 • Ansökningar som gäller verksamheter i Jokkmokk skickas vidare och hanteras av de två stiftelser som finns på orten.

 • Har du frågor är du välkommen att kontakta Erika Mattsson, ansvarig för Sparbanken Nord – Framtidsbanken.

  Tel: 0911-231341

  E-post: