Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Tips till företagare inför årsskiftet

2017-12-12

Inför årsskiftet är det som företagare bra att ha koll på om man kan ta ut mer i lön eller sätta av ytterligare till sitt pensionssparande. Nästa år kommer det regelverksändringar som företagare redan nu bör sätta sig in i hur de påverkar.

Johan Kreicbergs, Swedbanks och sparbankernas företagarekonom, tipsar om vad företagare bör göra innan årsskiftet och i början av nästa år.
- Det finns många områden man bör fatta aktiva beslut inom, inte minst det egna löneuttaget som exempelvis ligger till grund för nivån på det man får från det allmänna försäkringssystemet, säger Johan Kreicbergs.

Se över och anpassa ditt löneuttag innan årsskiftet

Beräkningen av sjuk- och föräldraersättning samt nivån på pensionen från det allmänna pensionssystemet bygger på den lön eller det överskott av aktiv närings-verksamhet man tagit ut och skattat för under året. För maximal avsättning behöver man ta ut en lön på 496 300 kronor för 2017. Förutom socialförsäkringarna har det egna löneuttaget stor betydelse för möjligheten att använda löneunderlaget vid utdelning i fåmansägda aktiebolag. Ta reda på vilken lönenivå som gäller för just dig.

Avdragsrätt för pensionssparande

Företagare med inkomst från aktiv näringsverksamhet eller årslön från eget aktiebolag har rätt att göra avdrag för ett privat sparande i ett individuellt pensionssparande (IPS) eller en pensionsförsäkring. [1] För att ta del av avdraget behöver man betala in på kontot innan årsskiftet. För aktiebolag kan det dessutom finnas möjlighet till större avdragsgilla avsättningar enligt en särskild kompletteringsregel, så kallad ”köpa i kapp”.

Starta aktiebolag?

Den som planerar att starta ett aktiebolag i närtid bör göra det innan årsskiftet eftersom gränsbeloppen för utdelning räknas från ingången av beskattningsåret.

Julgåvor till anställda

Gränsen för skattefria julgåvor till anställda är 450 kronor inklusive moms.

Kvitta vinster mot förluster

Kapitalvinster kan kvittas mot kapitalförluster, och på så sätt minskas skatten. Om man har gjort en kapitalvinst under året och säljer av innehav som har gått med förlust görs en skattemässig justering och därmed minskar skatten man ska betala. För aktiebolag finns en särskild regel som kallas ”aktiefållan”. Den innebär att förluster på vissa värde-papper endast får kvittas mot vinster på liknande värdepapper.

GDPR – ny dataskyddsförordning från maj 2018

Om man som företagare samlar, lagrar och använder personuppgifter för sina kunder behöver man anpassa detta efter de nya reglerna och bör så tidigt som möjligt se över vad det innebär för det egna företaget. Datainspektionen har information om vad som gäller.

Tips från Swedbank och sparbankerna:

  • Ta ut tillräcklig lön, den påverkar både socialförsäkringarna och utdelningsmöjligheterna. För maximal avsättning till allmän pension behöver du ta ut en lön på 496 300 kronor för 2017
  • Sätt av till pensionssparande, som företagare har du avdragsrätt med 35 procent av din lön upp till taket på cirka 448 000 kronor.
  • Se över dina försäkringar, som företagare behöver du i större utsträckning ta ansvar för dem själv. Bra försäkringar att ha är till exempel olycksfalls- och sjukförsäkringar.

För mer information:
Johan Kreicbergs, företagarekonom Swedbank och sparbankerna, tfn 076-802 59 89
Anette Ringius, presskontakt Swedbank, tfn 070-529 24 76

Stäng Skriv ut