Berätta vad du gör på banken!
- Min uppgift som kontorschef på banken i Kiruna är att utifrån fastställda mål från styrelse- och bankledning tillsammans med mina medarbetare arbeta för att uppnå dessa mål. Förutom internt sedvanligt chefsarbete är en viktig uppgift att följa trender i samhällsutvecklingen och försöka förstå dem. För mig som arbetat inom flera olika branscher innan jag kom till bank så är det en mycket intressant arbetsuppgift.

Hur länge har du arbetat på Sparbanken Nord?
- Jag har i skrivandets (2016) stund arbetat fyra veckor, men jag har varit kund i 46 år och sex månader, då vet ni också hur ung jag är.

Hur har ditt jobb förändrats här med tiden?
- Eftersom mitt jobb inte har förändrats särskilt mycket på fyra veckor så kan jag i stället berätta om vad jag tror om framtiden. Urbaniseringen kommer fortsätta, våra större städer blir ännu större. Vi är dock många människor som fortfarande vill bo och verka i små- och medelstora städer. Förutsättningarna till ett innehållsrikt liv i en mindre stad innebär att vi måste slå vakt om det lokala, t.ex. att handla mer lokalt för det är en förutsättning om vi ska kunna bo kvar och samtidigt ha en god service på orten. Jag menar inte att vi ska sätta konkurrensen ur spel men däremot alltid ta med det lokala som en viktig värdering när vi t.ex. gör våra inköp. Ett mycket viktigt inslag till lokal utveckling är Sparbanken Nords Framtidsbank där vi investerar pengar från vår vinst i bra projekt inom näringsliv, kultur och idrott.

Varför ska kunder och arbetstagare välja Sparbanken Nord?
- Vår bank är en trygg bank att vara anställd- och kund i. Vi har bra med resurser på vårt kontor för att smidigt kunna ta hand om våra kunder, och det är unikt att vi återinvesterar en del av våra vinstmedel tillbaks i Kiruna. Ett exempel är att vi stödjer Kiruna bokfestival som på kort tid lyckats attrahera Sveriges bästa författare att besöka oss, bokfestivalen är årligen återkommande i oktober. Att vara kund hos Sparbanken Nord innebär per automatik att man är med och satsar på sitt eget samhälle.

Vad är ditt bästa tips till dina kunder just nu?
- Våga investera i dig själv. Börja med att ringa ett samtal till Sparbanken Nord och beställ en privatrådgivningstid. Våra specialister tar hand om dig och ni tillsammans går igenom ekonomi, försäkringar mm.

Vad gör du helst på din fritid?
- Jag byter frekvent aktivitet mellan att lunka omkring i mina slitna snickarbyxor till att slå järnnior på golfbanan.

Avslutningsvis: Vad är det bästa med att bo och verka i Kiruna
- Kiruna är en internationell metropol, i vintras var jag gäst på tre olika restaurager under samma vecka och jag möttes på samtliga ställen av engelsktalande personal, det var häftigt och visar på vilken stark dragningskraft Kiruna har även för arbetstagare. Sedan har vi vår samhällsomvandling. Att flytta en hel stad med centrumkärna är unikt. Vi som lever och verkar i Kiruna idag har samma möjligheter att skapa historia precis som Hjalmar Lundbohm hade på sin tid för hundra år sedan. Kanske bor jag om tio år i en nybyggd fin bostadsrättslägenhet, mitt i nya centrum på Sparbanksgatan 2B?