Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Vårt samhällsengagemang

Klagomål

För oss på Sparbanken Nord är det viktigt att du som kund är nöjd med våra tjänster och med vårt bemötande. Motsvarar vi inte dina förväntningar välkomnar vi därför att du framför dina synpunkter till oss. Om banken inte anser sig kunna tillmötesgå ett klagomål har kunden rätt att få ett skriftligt svar med bankens motivering till detta.

Vart vänder du dig?

Enklast och snabbast att få rättelse om du anser att ett fel blivit begånget är att vända dig till ditt kontor eller det kontor som du anser gjort fel. Ofta behövs olika utredningar med framtagande av material och/eller vad som sagts i samtal med bankens personal. Kontoret har de bästa förutsättningarna att snabbt ta fram sådan utredning och lämna ett svar. Kontakta därför gärna handläggaren på banken eller din kontaktperson på banken om du är missnöjd.

Om du inte är nöjd med det svar du får på kontoret kan ärendet prövas på nytt. Du skall då skriva till bankens klagomålsansvarige med adress:

Sparbanken Nord
Klagomålsansvarig
Box 735
941 28 Piteå

Beskriv vad du tycker blivit fel och vilket kontor du kontaktat i första hand.

Allmänna Reklamationsnämnden

Om du efter överprövning fortfarande inte anser dig kunna acceptera bankens beslut kan du vända dig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM

Allmänna Reklamationsnämnden prövar opartiskt och utan kostnad privatpersoners tvister mot näringsidkare.

Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende.

Konsumenternas bank- och finansbyrå

Konsumenternas Bank- och finansbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som avgiftsfritt lämnar vägledning i konkreta ärenden som avser bank- och värdepappersområdet.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm

Telefon: 0200 - 22 58 00

Besöksadress: Karlavägen 108

Konsumentvägledare i din kommun lämnar också råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

Distansavtalslagen

Distansavtalslagen reglerar bl.a distansavtal om finansiella tjänster och finansiella instrument till konsumenter. Med distansavtal menas bl a avtal som ingås via Internet, via telefonbankstjänst eller genom svar på brevutskick/annons och där banken/bankens ombud aldrig möter dig som kund öga mot öga innan avtalet ingås.