Valberedningen har som utgångspunkt för sitt arbete att styrelsens sammansättning ska präglas av mångsidighet och bredd, avseende såväl ledamöternas kompetens och erfarenhet som bakgrund. En jämn fördelning mellan män och kvinnor eftersträvas. Hänsyn tas också till bankens verksamhet, utvecklingsskede och framtida inriktning.

Förslag till ledamöter i valberedningen lämnas av en nomineringskommitté som består av en huvudman, en representant från valberedningen samt en styrelseledamot. Läs mer i bankens Valberedningspolicy.

Valberedningen består av följande personer och mandatperioden sträcker sig fram till 2022 års ordinarie sparbanksstämma:

  • Åsa Skiöld (ordförande)
  • Ulrika Nilsson
  • Erika Sundström
  • Stefan Nieminen
  • Petter Särkijärvi