Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Vårt samhällsengagemang

Henrik Wahlberg

 • Född 1967
 • Operativt ansvarig Luttugården AB
 • Styrelseledamot sedan 2016
 • Bor i Övertorneå

Utbildning

 • Certifierad flygtekniker, 4 år
 • Ledarskapsutbildning, 4 veckor
 • Företagsekonomi/bokföring/bokslut, 5 veckor


Uppdrag i Sparbanken Nord

 • Ledamot invald, 2016-04
 • Ledamot Framtidsutskottet, 2017 -


Bankspecifik erfarenhet

 • Bankstyrelse: Sedan 2016


Andra nuvarande väsentliga uppdrag

 • Styrelseledamot, Luttugården AB

Verkställande uppdrag

 • Operativt ansvarig tillsammans med maka, inklusive ekonomistyrning, Luttugården AB

Uppdrag i organisation som bedriver icke huvudsakligen kommersiell verksamhet

 • Styrelseledamot/kassör, LRF Övertorneå
 • Styrelse Karhuloaibolo vägsamfällighet
 • Revisor Soukolojärvi Byaförening

 

Arbetslivserfarenhet

Nuvarande position

 • Driver Luttugården AB tillsammans med maka.

Tidigare erfarenheter

 • Falcon Aviation, Flygtekniker, 1988 - 1996
 • Styrelseledamot (koncernstyrelse), Norrmejerier ek förening, 2002 - 2010
 • Styrelseordförande (koncernstyrelse), Norrmejerier ek förening, 2010 - 2017
 • Styrelseledamot och vice ordförande, Svensk mjölk, 2010 - 2017
 • LRF mjölk delegationen, 2013 - 2017
 • Styrelseledamot (koncernstyrelse), Lantmännen ek förening, 2017-2023
 • Styrelseledamot, Övertorneå Energi AB och Övertorneå försäljning AB -2023