Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Vårt samhällsengagemang

Lisa Länta

 • Född 1973
 • Egenföretagare Lentlex Advokat AB
 • Styrelseledamot sedan 2019
 • Bor i Piteå

Utbildning

 • Jur.kand, Umeå universitet 2004


Uppdrag i Sparbanken Nord

 • Ledamot invald 2019-04

 

Bankspecifik erfarenhet

 • Bankstyrelse: Sedan 2019

 

Andra nuvarande väsentliga uppdrag

Icke verkställande uppdrag

 • Ordinarie Fullmäktigeledamot av Sveriges Advokatsamfund, 2013 -
 • Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 2010.
 • Renskötande aktiv medlem inom Jåhkågasska Tjiellde, Jokkmokk.


Arbetslivserfarenhet

Nuvarande position

 • Egenföretagare Lentlex Advokat AB 2024 -

 

Tidigare erfarenheter

 • Advokat och delägare, Front Advokater AB, 2017 - 2024
 • Advokat, Advokatbyrån Kaiding, Piteå, 2011 - 2016
 • Hovrättsassessor, Hovrätten för Övre Norrland, Umeå 2010 - 2011
 • Jurist/Advokat, Gärde Wesslau Advokatbyrå, Stockholm, 2006 - 2010
 • Tingsnotarie, Nacka tingsrätt, 2004 - 2006
 • Enskild firma, Renskötsel, Jokkmokk, 1996 -